Dopamínový detox: čo to je a prečo si ho dopriať?

Možno ste si na sebe i ľuďoch okolo vás všimli, že prahneme po pôžitku a potešení. Je to typický rys konzumnej spoločnosti. Pôžitky nám prinášajú prchavý pocit uspokojenia a zapĺňajú prázdno v našom vnútri. Aj preto sme závislí na sociálnych sieťach, nakupovaní, nezdravom jedle, sledovaní seriálov či káve.

Verte, či nie, pôžitok (potešenie) je spätý s vylučovaním dopamínu. Čo je však alarmujúce, väčšina z nás javí známky závislosti, za ktorými je práve dopamín a to vôbec nemusí ísť iba o alkohol či cigarety.

Pozrite sa, koľko času trávite na sociálnych sieťach či čítaním spravodajských serverov, aby ste “boli v obraze” a náhodou vám niečo neušlo. Ten nutkavý pocit kontrolovať mobil možno poznáte. Ak sa nebojíte pozrieť pravde do očí, zrejme pocítite zdesenie z toho, koľkokrát denne chytíte mobil do ruky.

Môžeme uviesť aj ďalšie príklady. Nedokážete variť večeru v tichosti, pretože by ste boli v kontakte sami so sebou a svojimi myšlienkami, a preto si vždy pustíte rádio či televíziu? Zbystrite pozornosť, zarábate si na problém.

Ak máte pocit, že strácate kontrolu nad svojím životom, telom i mysľou, a túžite sa dostať do opätovnej rovnováhy, spojiť sa so sebou samým, je nevyhnutné dať si dopamínový detox a byť sám so sebou.

Ako funguje vylučovanie dopamínu?

Zrejme premýšľate nad tým, prečo je nadmerné vylučovanie dopamínu problém. Ak pozeráte sociálne siete, populárne videá či televízne programy, uvoľňuje sa dopamín zo špecifickej časti mozgu, ktorá sa nazýva centrum odmien a vy sa cítite dobre, zažívate potešenie.


Zdroj foto: freepik.com

Lenže tento fakt využívajú tvorcovia obsahu a reklamy i výrobcovia potravín na to, aby stimulovali toto centrum mozgu čo najintenzívnejšie. Lenže váš mozog začne na nadmernú stimuláciu reagovať tak, že úroveň dopamínu zníži na základnú úroveň. Vy sa prestanete cítiť dobre a šťastne a  tento deficit vás núti k tomu, aby ste napríklad sociálne média sledovali ďalej a viac a cítili sa aspoň normálne. Tento proces je typický pre závislosti všetkého druhu.

Čo je dopamínový detox?

Dopamínový detox je založený na zdržiavaní sa aktivít, ktoré neprimerane stimulujú systém odmeňovania v mozgu spojený s vylučovaním dopamínu. Aj keď je pravda, že dopamín je len malým dielikom skladačky, ak sa nám podarí obmedziť návykové aktivity, prospeje to nášmu duševnému zdraviu, upokojíme svoje telo i myseľ.


Zdroj foto: freepik.com

Kľúčom k úspechu je v prvom rade identifikovať činnosti, ktorým sa venujete často, sú spojené s nutkavými pocitmi, a súvisia s vylučovaním dopamínu. Môže ísť o spomínané trávenie času na sociálnych sieťach, hranie hier či sledovanie televízie. Zväčša ide o činnosti, ktoré vás ovládajú. Jednoducho povedané, zbystrite pozornosť, (beak vám prestali robiť radosť obyčajné aktivity, ako napríklad prechádzka v tichu či varenie jedla (bez telefónu v ruke, pustenej hudby či televízie).

Výhody dopamínového detoxu

Ak odhalíte nutkavé správanie vo svojom živote, dajte si od neho pauzu. Prvých niekoľko dní sa zrejme nebudete cítiť dobre, ale váš mozog sa postupne dostane do rovnováhy, začnete sa tešiť z obyčajných činností, lepšie sa sústredíte a budete v spojení so samými sebou.

Na záver spomenieme výhody dopamínu. Dopamín poskytuje potešenie a motiváciu, kontroluje pohyb a motoriku, reguluje náladu, ovplyvňuje pozornosť, učenie, pamäťové schopnosti a koncentráciu a reguluje uvoľňovanie iných hormónov. To znamená, že ak dôjde k nerovnováhe dopamínu a vystavujete sa často a veľa aktivitám stimulujúcim centrum odmien, premieta sa to do fungovania mozgu, telesného i duševného rozpoloženia. Digitálny detox vám môže pomôcť zlepšiť produktivitu, náladu, kreativitu i sebakontrolu.

Mirka
Zdroj foto: freepik.com