V prípade záujmu o reklamu na Dennikrelax.sk nás kontaktujte.

email: info@dennikrelax.sk

DR ponukovy_nmb_4.pdf [650 KB]


TECHNICKÉ PARAMETRE PR ČLÁNKU:

• nadpis: maximálny počet znakov (vrátane medzier): 55.

• perex (upútavka): maximálny počet znakov (vrátane medzier): 150.

• text PR článku: v princípe neobmedzený, neodporúčame však viac ako jednu stranu (A4)

• obrázok v upútavke: rozmer 350x262 pixlov, maximálna veľkosť 60 kB

• obrázok v článku: maximálne 10 obrázkov