• 21.01.2013

Martin Martinček- velikán slovenskej fotografie

Martin Martinček- velikán slovenskej fotografie. Človek, ktorý stál na počiatku tvorby fotografického umenia na Slovensku. Narodil sa 30. januára 1913 v Liptovskom Petre. Vyštudoval na právnickej fakulte UK v Bratislave, následne pracoval ako prokurátor a sudca.

V živote to však nemal jednoduché. Bol nespravodlivo väznený a po roku 1951 sa musel aj so svojou manželkou Ester Šimerovou Martinčekovou - taktiež výtvarnou umelkyňou vysťahovať z Bratislavy. Vrátili sa do rodného Liptova. V tomto prostredí bol nútený prejsť rôznymi robotníckymi zamestnaniami. Možno práve vďaka spomínaným skúsenostiam mohol lepšie pochopiť život jednoduchých ľudí a ich problémy.
Fotografická tvorba Martina Martinčeka by sa dala rozdeliť do dvoch rovín: fotografický dokument a výtvarná, umelecká fotografia. Fotografické cykly zobrazujú Liptov, jeho nádhernú prírodu aj ľudí, ktorí v nej žijú. Martinček vytváral portréty vrchárov, ako aj celé fotografické príbehy z ich života. Dopĺňal ich svojim komentárom, aby tak zachytil čo najviac pre budúce generácie. Ako prvý vytvoril kategórie sociálnej čiernobielej fotografie.
Jeho umelecká fotografia živlov, živých aj neživých prírodných detailov, panoramatických záberov krajín patrila medzi solitérov vo vtedajšom fotografickom svete. Na niektorých fotografiách sa snažil zachytiť atmosféru prírodných javov, odrazu svetla na vodnej hladine. Všetky diela dopĺňal poetickými názvami, ktoré vystihovali celkové pôsobenie fotografií.
V šesťdesiatych rokoch sa stal uznávaným fotografom nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Bol nositeľom významných ocenení ako sú Cena Martina Benku, Excellent FIAP, strieborná medaila na Bienále výtvarného umenia v Sao Paolo. Zomrel ako 91 ročný v máji 2004 v milovanom Liptovskom Mikuláši.
 
KM