• 22.11.2022

Deti a sezónna chrípka? Účinná ochrana vedie cez nos!

Dva roky nútenej izolácie sú už minulosťou. Sezónne choroby však predstavujú novú hrozbu a naďalej číhajú na deti a dospelých, ktorí sa vrátili do školských a pracovných kolektívov. Riziko sezónnej chrípkovej epidémie stále narastá a ohrozuje hlavne mladšie ročníky. Ako správne ochrániť deti pred hrozbou chrípky? Riešenie je už bez ihly.

Realita posledných jesenných dní prináša chladné rána a hmly, spojené s mrholením. Tieto zmeny v počasí tak vytvárajú ideálne prostredie pre rôzne patogény. Počas posledných dvoch rokov sme sa dokázali efektívne vyhnúť tradičným chorobám, predovšetkým vďaka nútenej izolácií. Organizmus si však nestihol vytvoriť dostatočné protilátky, čo môže mať za následok ťažší priebeh sezónnych ochorení, medzi ktoré patrí aj chrípka.

Nákaza v kolektíve

Jesenné obdobie je charakteristické zvýšeným výskytom sezónnych chorôb. Jednou z najohrozenejších skupín sú deti, ktoré sa najviac zdržiavajú v kolektívoch. Návrat do bežnej rutiny tak zvýšil riziko nákazy chorobami, s ktorými sa detský organizmus, počas posledných dvoch rokov, pravdepodobne nestretol. Medzi tieto vírusy patrí aj chrípka, ktorá obľubuje spomínané kolektívy, keďže sa efektívne šíri kvapôčkovou infekciou.

„Ochorenie je vysoko nákazlivé. Stačí relatívne malé množstvo vírusu chrípky nato, aby sme sa nakazili. Okrem toho, má ochorenie pomerne krátku inkubačnú dobu od nakazenia do prejavu prvých príznakov. Človek ochorie, takpovediac, z plného zdravia,“ vysvetľuje doc. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA. Aj keď by sa chrípka nemala brať na ľahkú váhu, často to tak robíme. Predovšetkým kvôli tomu, že si ju mýlime s úplne iným ochorením.

Chrípka alebo prechladnutie?

Najčastejšie si vírus chrípky zamieňame s pomerne neškodným prechladnutím. Charakteristickým znakom prechladnutia je postupný nástup. Pacientov pri prechladnutí  trápi nádcha, upchatý nos a ľahká bolesť hrdla. Spomínaná chrípka sa prejavuje náhle. Medzi najčastejšie príznaky patria bolesti svalov a kĺbov, ktoré sú často sprevádzané horúčkami. U detí sa často stretávame aj s tráviacimi ťažkosťami.

Pri neliečenej a nevyležanej chrípke sa môžu objaviť aj vážne komplikácie. Jednou z najbežnejších komplikácií je zápal stredného ucha, ktorý predstavuje až 80% všetkých predpisov antibiotík u infikovaných pacientov. „Medzi ďalšie komplikácie patria napríklad niektoré ochorenia centrálneho nervového systému či febrilné kŕče, vznikajúce pri rýchlom vzostupe telesnej teploty,“ dopĺňa Jeseňák.  

Proti chrípke bez ihly

Deti predstavujú jednu z najohrozenejších skupín, no pritom aj jednu z najväčších hrozieb pre ostatné rizikové skupiny. Štúdie dokazujú, že deti vo veku 24 mesiacov - 9 rokov dokážu bezpríznakovo šíriť vírus chrípky až 8 dní, čím ohrozujú svoju domácnosť a okolie. Rizikové skupiny predstavujú osoby vo veku nad 50 rokov, tehotné ženy a osoby s autoimunitným ochorením. Ide tak o skupiny, s ktorými sa dieťa môže dostať do kontaktu aj v rámci domácnosti.

Ideálnou formou ochrany dieťaťa je očkovanie, ktoré nájdeme aj v novej „bezihlovej“ forme. Na miesto injekcie sa používa komfortný nosový aplikátor, ktorým sa vakcína dostane do tela rovnakým spôsobom ako vírus. Celý proces je tak o mnoho menej stresujúci – ako pre rodiča, tak aj pre dieťa. Veľkou výhodou takéhoto očkovania je aj fakt, že sa nemusí opakovať po smrkaní, či kýchnutí. Dôležité je len pravidelné dýchanie.

„Chrípka sa šíri cez dýchacie cesty a bránou vstupu je práve nosová dutina. Podaním oslabeného vírusu chrípky v podobe spreja na povrch nosovej sliznice napodobňuje prirodzený vstup infekcie do organizmu. Oslabený vírus chrípky v spreji nemá schopnosť vyvolať infekciu ale má zachované vlastnosti, ktoré vedú k aktivácii imunitného systému a následnému rozvoju imunitnej odpovedi,“ informuje Jeseňák. Dieťa si následne buduje protilátky, ktoré využije pri strete s plnohodnotným vírusom.

Ochrana so skúsenosťou

Očkovanie sa vykonáva do oboch nosových dierok: „Ak sa dieťa očkuje prvýkrát a má menej ako 9 rokov, je potrebné podať dve dávky vakcíny s odstupom 4 týždňov, následne sa už dieťa očkuje len jednou dávkou,“ informuje Jeseňák. Je to z dôvodu, že dieťa v tomto vekovom rozmedzí sa pravdepodobne ešte nestretlo s mnohými chrípkovými kmeňmi. Preto je dôležité podporiť jeho imunitu dvomi dávkami.

„Očkovanie navodzuje efektívnu imunitnú ochranu, ktorá trvá niekoľko mesiacov na preklenutie celej  chrípkovej sezóny. Preto je vhodné očkovať v októbri a novembri, respektíve na jej začiatku. Je to z dôvodu, aby vytvorené protilátky vydržali až do konca sezóny, teda do konca marca-apríla,“ dopĺňa Jeseňák. Očkovanie nie je vhodné, ak je dieťa v izolácií kvôli Covidu-19, má zvýšenú teplotu či  prejavuje symptómy autoimunitného ochorenia. Všetky informácie ohľadom moderného očkovania zistíte u svojho pediatra.

Nosové vakcíny sú obľúbené  v zahraničí, kde sa používajú už niekoľko rokov. V rámci Anglicka sa vakcínou každoročne zaočkujú viac ako 3 000 000  detí. Podľa odhadu Amerického Strediska pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) bolo len v rokoch 2017-2018 chrípkou nakazených asi 48,8 milióna ľudí. Z tohto počtu vyhľadalo lekársku pomoc 22,7 milióna a takmer 1 milión ľudí bol v dôsledku chrípky hospitalizovaný.