• 23.04.2021

18 najslávnejších výrokov Tomáša Baťu, ktoré sa oplatí prečítať

Azda najvýznamnejšieho českého podnikateľa svojej doby a vizionára netreba nikomu predstavovať. Tomáš Baťa je nám inšpiráciou dodnes. Prečítajte si jeho výroky, v ktorých je ukrytá nekonečná múdrosť.

„Nehovor, že to nejde, radšej povedz, že to zatiaľ nevieš.“

„Boj je podstata života. Kto nebojuje, nemôže ani vyhrať.“

„Sú tri druhy hodnôt, ktoré potrebujete v akejkoľvek práci na svete: kapitál, vedomosti a sloboda.“

„Nájsť správny pomer medzi opatrnosťou a odvahou, je najväčšie umenie.“

„Len skúsenosťou prichádzame k vlastnému názoru na veci. A jedine tí, ktorí sa na veci pozerajú vlastnými očami, majú vyhliadku na úspech.“

„Každé podnikanie, ak vedome neslúži verejnosti, je nutne odsúdené na zánik.“

„Kto sa naháňa za peniazmi, nikdy ich nedohoní. Robte svoju prácu lepšie než sused. Peniaze za vami pribehnú samé.“

„Nikdy neklesaj na duchu.“

„Ak chcete vybudovať svoj podnik, vybudujte najskôr seba.“

„Priama komunikácia patrí medzi prvotné podmienky úspechu! Avšak iba dobrý človek môže jednať priamo a iba dobrou a všetkým prospešnou prácou je možné konať otvorene pred verejnosťou. Priame a jednoduché jednanie v ľuďoch vzbudzuje všetky dobré inštinkty. Pokiaľ jednáš otvorene s úmyslom ľuďom pomôcť, tvoj úspech je neodvratný.“

„Keď všetci hovoria o nemožnostiach, hľadaj možnosti.“

„Pre človeka, ktorý chce a má vedomosti, nie je nič nemožné.“

„Nič som nenadobudol ľahko, každá vec ma stála najtvrdšiu prácu. Nehľadajte ľahké cesty. Tie hľadá toľko ľudí, že sa po nich nedá prísť nikam.“

„Každá ľudská činnosť sa nakoniec musí nejako prejaviť v číslach.“

„Neverím, že prelomy sa dejú samé od seba. To, čomu sme zvykli hovoriť hospodárska kríza, je iba iné meno pre morálnu biedu. Morálna bieda je príčina, hospodársky úpadok následok.“

„Čo chceš, môžeš.“

„Každá rana, ktorú sme utŕžili, z nás vyrazí nejaký klin, ktorý nám prekážal. Ide o to, ak sme dosť rozumní, aby sme sa z nej poučili.“

„Ľudia sa obávajú neznáma. Je pravda, že každé opustenie starého znamená neistotu – skok do tmy. Avšak kto chce pomôcť sebe a iným, musí opustiť dobré, aby mohol vybojovať lepšie. Nesmie držať pevne vrabca v hrsti len preto, že je lepší ako holub na streche. Bez odvahy k zmene nie je zlepšenie, a tak nie je ani blahobytu.“

Mirka
Zdroj foto: https://sk.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Ba%C5%A5a_(1876)#/media/S%C3%BAbor:Tomas_Bata.jpg