• 30.04.2021

Smiech a jeho formálne, smutné a najsmutnejšie stránky

Smiech už nie je to, čím býval... Stačí len porovnať smiech dieťaťa a dospelého človeka. Tých veľkých už tak ľahko nerozveselíme a aj keď, ide zväčša o krátkodobú záležitosť. Aby sa naplno rozvinuli pozitívne emócie a ich pôsobenie, ktoré so sebou smiech prináša, musíme si ho vedieť užívať. Smiať sa spontánne, hurónsky je však „dovolené“ len na doma, v súkromí. Inak pôsobíme nedisciplinovane. Zamysleli ste sa už niekedy nad tým, koľko rôznych výrazov a významov má taký „obyčajný“ smiech?

Smiech nastáva po úsmeve, ktorý aspoň sčasti chápeme ako reč tela s rôznymi významami. Takto „vidíme“ viac do vzťahov, lepšie pochopíme základy formálnej, business komunikácie a neraz odhalíme klamárov. Výrazy tváre totiž o nás prezradia viac ako tisíc slov. Pri interpretácii úsmevu sme oveľa úspešnejší u známych, blízkych, ako keď sa na nás usmeje niekto po prvýkrát. Preto sa nedajme pomýliť, že úsmev a smiech naznačujú len samé príjemné emócie a radosť z našej prítomnosti.

Často sa skloňuje výraz naučený (nie falošný) úsmev. Takéto gesto používame na formálnych miestach, zväčša sprevádza, podporuje slovné poďakovanie, uznanie zásluh alebo nesie funkciu pozdravu, súhlasu (súčasne s prikývnutím hlavy). Nie je emočným výrazom, skôr sa používa len na zlepšenie, uvoľnenie atmosféry a na zahájenie príjemnej „friendly“ komunikácie. Odporúčame ho používať aj pri prvom stretnutí (na pohovore, s novým klientom), no zdržiavame sa hlasného smiechu a preafektovaných úškľabkov tváre. Takýto úsmev trvá skutočne len pár sekúnd.

Pozor, ak vás pri formálnej, zdvorilej komunikácii niečo skutočne rozosmeje, namiesto tichého, potláčaného smiechu sa radšej ospravedlňte, ako ho v sebe dusiť. Hrozí, že aj tak nevydržíte a každý si vás zapamätá ako toho, čo sa hurónsky rehotal.

Každý máme svoj špecifický smiech, rôzne modulovaný v istej výške a pri inej intenzite. Nevýhodou pre ľudí s vysokým, piskľavým hlasom je, že ich smiech sa rozvinie do chichotu. Ten je akceptovateľný u detí, ak ste na verejnosti, radšej ho ovládajte. Takémuto smiechu sa pripisuje význam sebareprezentácie, predvádzania sa, ale v tom negatívnom význame.

Poviete si, radšej sa od srdca chichotať ako falošne usmievať! Odhalíte ho podľa sprievodných výrazov, akými je hryzenie pier, stiahnutie spodnej alebo zakrývanie úst. Čím viac pracujeme s perami, resp. sťahujeme ich a vyhýbame sa priamemu očnému kontaktu, smiechom vyjadrujeme smútok...

Škodoradosť sprevádza ten najúprimnejší smiech? Smiech je buď príliš hlasný a trvá neprimerane dlho, alebo len pracujeme s jedným kútikom úst, mierne ho nadvihneme, pričom vzduch silno vydýchneme a urobíme to zlomyseľné Há! Opovrhujete smiechom? Potom si vôkol seba nezaslúžite tých, čo vás chcú z lásky rozosmiať!  

Tatiana