Zvyky na sv. Luciu. Viete, ktoré patria k najobľúbenejším?

Radi by ste si zaspomínali a dozvedeli sa niečo viac o sv. Lucii a zvykoch, ktoré s týmto dňom súvisia? Čítajte ďalej.

Sviatok sv. Lucie padá na 13. decembra. Je považovaná za patrónku chudobných, chorých detí i tých, ktorí vykonávajú rôzne profesie, ako sú napríklad farmári, krajčíri, elektrikári či úradníci. Veriaci ju prosia o pomoc v čase infekčných chorôb, bolestí hrdla i očných ochoreniach.

Kto bola sv. Lucia?

Sv. Lucia pochádzala z talianskeho mesta Syrakúzy a bohatej kresťanskej rodiny. Ako dieťa prišla o otca. Jej matka ju neskôr chcela vydať za pohanského chlapca, no ona túžila svoj život zasvätiť Bohu a pomáhať chudobným. Privolila až vtedy, keď sa spoločne modlili pri hrobe sv. Agáty a matka sa vyliečila z ťažkej choroby.

Peniaze rozdali chudobným. Avšak ohrdnutý mladík Luciu udal konzulovi. Keďže v tom čase prebiehalo prenasledovanie kresťanov, Lucia sa dostala pred súd. Sudca ju presviedčal i vyhrážal sa jej, aby sa vzdala viery v Boha. Ona to neurobila a nakoniec zomrela mučeníckou smrťou a bola sťatá mečom.

Zvyky, ktoré sa viažu so sviatkom tejto mučeníčky

  • Možno si z detstva pamätáte na zvyk, keď ženy zahalené v bielych plachtách chodili po príbytkoch a metličkou z peria ho vymetali. Zvyčajne niesli aj vedro s vápnom. Symbolizovali bosorky, ktoré majiteľov domu zbavovali chorôb, trápení i strašidiel.
  • Chcete mať pevné zdravie? Potom si doprajte v predvečer i na sviatok sv. Lucie cesnakové a cibuľové pokrmy. Najjednoduchším riešením sú napríklad cesnakové hrianky pri spoločných raňajkách alebo večeri. V minulosti sa cesnak dával aj dobytku, aby ich chránil pred strigami a čarami.
  • Iste si zaspomínate aj na tradíciu písania papierikov s menami chlapcov. Na deň sv. Lucie si dievčatá na 12 papierikov napísali mená chlapcov a každý deň jeden vybrali a spálili. Ten, ktorý im zostal, sa mal stať ich vyvoleným.
  • V tento deň sa v kresťanských rodinách posväcovala domácnosť svätenou vodou.
  • Zaujímavosťou bolo aj to, že naši predkovia v tento deň nepúšťali do svojich príbytkov cudzie ženy. Zároveň sa nesmelo nič požičiavať, venovať sa šitiu a ani pradeniu. V niektorých regiónoch Slovenska platil zákaz šitia a pradenia až do Vianoc.
  • Opomenúť nemožno ani tradíciu, keď si na tento sviatok dali dievčatá do vázy čerešňovú halúzku. Ak im do Štedrého dňa zakvitla, bol to symbol toho, že ich stretne láska.
  • V minulosti chodili po dedine pastieri a hlasnou trúbou trúbili, aby z príbytkov vyhnali bosorky. Za tieto svoje služby dostali vypiť domáceho alebo kus slaniny.
  • V oblasti západného Slovenska sa šli dievčatá umývať do vody z potoka, pričom odriekali riekanku, ktorá k nim mala prilákať pytačov.

Mirka
Zdroj foto: freepik.com