Predvianočné a vianočné zvyky

 

Vianoce nesú v sebe zvláštne čaro. Pre mnohých z nás sú obdobím, keď sme k sebe lepší. Počas týchto dní je svet o trošičku krajší. Vianoce sú napriek komerčným reklamám, vo väčšine slovenských rodín, oslavou Ježišovho narodenia. Sú spojené s mnohými zvykmi a tradíciami. Niektoré z nich si dnes predstavíme.
 
Sviečky a Vianoce
Za dávnych čias sa sviečky využívali ako jeden z prostriedkov oslavy zimného slnovratu. V stredoveku sa začali sviece používať aj vo vianočnom období a symbolizovali betlehemskú hviezdu resp. narodenie Ježiša Krista. Naše prababičky si pamätajú sviečky ako ozdoby používané na osvetlenie vianočného stromčeka.
 
Koledy boli pôvodne pohanskými piesňami
Koledy, rovnako ako sviečky, majú pohanskú minulosť. Pohania si spievali slávnostné piesne pri oslavách zimného slnovratu. Boli považované za piesne, ktoré symbolizovali radosť a vďaku. Prví kresťania prebrali zaujímavý pohanský zvyk a priradili ho k Vianociam. Spievanie vianočných kolied sa tradovalo z generácie na generáciu a vydržalo dodnes. Pôvodné texty boli v latinčine. Zmenu priniesol Sv. František z Assisi. V roku 1223 sa v Taliansku konali divadelné predstavenia, ktoré boli spomienkou a oslavou narodenia Krista. Hrané príbehy však prešli podstatnou zmenou. Nakoľko bola latinčina jazykom vzdelaných a bohatých, koledovanie prebiehalo v jazyku ľudu, aby mu rozumeli. Nadšenie prostého ľudu spôsobilo, že zvyk sa rozšíril aj do ďalších európskych krajín.
 
Vianoce a vianočný stromček
Najbežnejším zvykom, najmä v krajinách s katolíckym náboženstvom, je bezmäsitý pôst držaný na Štedrý deň a účasť na polnočných bohoslužbách. V tento deň je zdobený vianočný stromček. Vianočný stromček podobne ako ďalšie symboly Vianoc patrili k oslavám pohanských zimných festivalov. Prvé vianočné stromčeky viseli dole hlavou a boli upevnené reťazami. Písomná zmienka o prvom použití ihličnatého stromčeka ako symbolu Vianoc sa viaže k hlavnému mestu Lotyšska – Rige. V roku 1510 stál prvý ihličnatý strom na námestí tohto mesta. Do ľudských príbytkov sa pravdepodobne dostal niekedy v 16. storočí vďaka Martinovi Lutherovi. Ku vzniku tradície zdobenia vianočných stromčekov koluje vo svete mnoho legiend, ale písomné dokumenty nepustia. Do Veľkej Británie sa dostali okolo roku 1830 a od roku 1841 boli vďaka kniežaťu Albertovi a kráľovnej Viktórii súčasťou Vianoc v Anglicku.
 
Vianočné ruže
K Vianociam patria vianočné ruže, ktoré pochádzajú z oblasti Mexika. O ich rozšírenie do ostatných krajín sa zaslúžil americký veľvyslanec Poinsett pôsobiaci v Mexiku a prvý predajca Robert Buist. K vianočným ružiam sa viaže množstvo legiend. Známa je povera o smutnej Pepite.
 
MIMI
Foto: freedigitalphotos.net/Stuart Miles
 
.