• 24.12.2021

Vianočná koleda

V mestečku Betleme,
v jasličkách na slame
leží to dieťatko,
na ktoré čakáme.

Anjelik bez krídel,
Boží i človečí.
Nikto ho nevidel,
každý ho dosvedčí,
darček mu nesie tam…

A ja mu do diaľky
srdiečko posielam
namiesto hrkálky.

(Milan Rúfus)

Z celého srdca Vám želáme krásne Vianoce 2021

Vaša redakcia