Prečo hrať spoločenské hry?

Prečo hrať spoločenské hry?

 Spoločenské hry dokážu deti aktivizovať, udržať ich záujem či dosiahnuť u nich vyšší výkon. A to všetko sa deje u detí spontánne. Kolektívne hry ich spájajú, no zároveň poskytujú možnosť vyniknúť a prebúdzajú v nich sociálne cítenie. Zásadou hry je dodržiavať jej pravidlá, hrať čestne, naučiť sa prijímať porážky i víťazstvá. Kto sa tomu naučí v hre, ľahko to potom dokáže i v živote.

Vytváranie zdravých vzťahov v rodine

Vďaka spoločenským hrám môžu rodičia s deťmi prežiť zmysluplne strávené chvíle, ktoré budú pre deti na nezaplatenie. Čas na spoločné činnosti síce môže byť obmedzený, ale to neznamená, že ho nemožno využiť naplno. Hry sú nielen zábavné, okrem toho sa deti naučia strategickému uvažovaniu, rozhodnosti či kreativite. Je pritom úplne jedno či si vyberú strategickú alebo vedomostnú hru. Dôležitá je hlavne spoločná emócia a radosť z hry.

Hry dokážu deti naučiť dokončovať veci, ktoré začali

Podľa detskej psychologičky Michaely Artemiou nejde o povahovú črtu, ak nedokážeme dokončiť to, čo sme si predsavzali. „Ide skôr o schopnosť sústrediť sa a motivovať sa k dokončeniu úlohy, ale aj o rôzne faktory, ktoré môžu schopnosť dokončiť úlohu ovplyvniť - ako napríklad nedostatok motivácie, zlé plánovanie, nedostatočná organizácia, nedostatok času alebo zdrojov, stres, úzkosť a podobne. Je však možné pracovať na týchto príčinách a túto schopnosť rozvíjať.“

Spoločenské hry sú skvelou voľbou ako naučiť deti dokončovať. Podľa Štěpánky Zoubkovej, odborníčky na spoločenské hry zo spoločnosti Piatnik, práve hry pomáhajú rozvíjať kreativitu detí, odbúravajú strach z  nových vecí a zároveň posilňujú emočný kvocient. „Hry okrem slovnej zásoby pomáhajú budovať sociálne zručnosti a zároveň učia deti trpezlivosti. “ V rámci hier si deti vedia nacvičiť, že každá aktivita má svoj začiatok a koniec. Aj pri hre je dôležité, aby rodič vysvetlil, že aj keď hra sa nevyvíja podľa našich predstáv, mali by sme ju dohrať dokonca. Pretože ako sa hovorí, vyhráva ten, ktorý sa nevzdáva. A v neposlednom rade deťom vysvetliť, že to najcennejšie je spoločne strávený čas s rodinou a priateľmi plný zábavy.

Naučme deti aj prehrávať

Vďaka spoločenskej hre dokáže dieťa spoznať nielen svoje reakcie na rôzne situácie, ale si ich aj naplno prežiť v bezpečnom prostredí domova. Dovoľte mu to. Týmto prežitkom nedáte nálepku, že prehra je niečo zlé. Jednoducho ide o prirodzenú súčasť, ktorú môže hra/život priniesť. Podľa odborníčky na spoločenské hry Štěpánky Zoubkovej môžu deti aj vďaka hre spoznávať svoje emócie a nebáť sa ich prejavovať. „Pravdivým prejavom v hre ukážeme najmenším členom rodiny, že každý z nás má v sebe silné a slabé stránky, s ktorými pracujeme celý život.“ Ďalšou zručnosťou, ktorú môže dieťa nadobudnúť v spoločenskej hre, je dopriať výhru svojmu spoluhráčovi. Ak dieťa vyhrá, môže mu rodič ukázať spôsob, ako to vyjadriť slovne alebo napríklad gestom –  podanie ruky víťazovi. V neposlednom rade poďakovať za hru, pretože spoločne strávený čas so svojimi najbližšími je tá najkrajšia výhra pre všetkých.

 

Zdroj foto: pixabay

Súťažná otázka:

Koľké výročie oslávi spoločnosť Piatnik tento rok?

Viac informácií nájdete na www.piatnik.cz

Cenu vyhráva : Miriam Tomanová 

Gratulujeme 

Súťaž trvá do: 24.03.2024 05:00

Správna odpoveď : 200