Naučme deti aj prehrávať

                   
Prehry a chyby sú súčasťou každej životnej etapy, podobne ako úspech. Prinášajú negatívne pocity, ale sú aj príležitosťou naučiť sa zvládať vlastné emócie a aj emócie ostatných. Veľmi dôležité je byť dieťaťu oporou, keď sa mu nedarí a postupne mu ukázať, že prehra sa dá zvládnuť. Ak svoje deti naučíte prehrávať, budú o krok bližšie k svojmu šťastiu.

Prehra prináša negatívne emócie

Vďaka spoločenskej hre dokáže dieťa spoznať nielen svoje reakcie na rôzne situácie, ale si ich aj naplno prežiť v bezpečnom prostredí domova. Dovoľte mu to. Týmto prežitkom nedáte nálepku, že prehra je niečo zlé. Jednoducho ide o prirodzenú súčasť, ktorú môže hra/život priniesť. Podľa odborníčky na spoločenské hry Štepánky Zoubkovej môžu deti aj vďaka hre spoznávať svoje emócie a nebáť sa ich prejavovať. Pravdivým prejavom v hre ukážeme najmenším členom rodiny, že každý z nás má v sebe silné a slabé stránky, s ktorými pracujeme celý život.

Naučme sa kultivovať prejavy

Pri každej hre dieťa pozoruje svoje okolie a ich reakcie na rôzne situácie počas hry. Učí sa jednoducho zvládať vlastné emócie a aj emócie ostatných. Vlastným príkladom môžeme deťom ukázať rôzne stratégie ako zvládnuť prehru a učiť dieťa postupne kultivovať svoje prejavy.

Každá chyba a prehra nás posúva ďalej

A platí to nielen v spoločenskej hre. Ak dieťa prehrá, porozprávajte sa s ním, čo si myslí, kde urobilo chybu alebo, ktorý krok by v hre zmenilo. Dieťa analýzou hry spolu s rodičom dokáže identifikovať, čo urobiť v ďalšej hre inak, aby bolo úspešné. Na zahodenie nie je ani poznanie, aké je šťastie vrtkavé a že sa nikdy netreba vzdávať.

Veľmi dôležité je byť dieťaťu oporou, keď sa mu nedarí a postupne ho naučiť, že prehra sa dá zvládnuť. Pri výbere hry si určite všímajte, pre akú vekovú kategóriu je hra určená, aby dieťa bavila a skutočne mala želaný účinok.

Dopriať výhru aj inému

Zásadou hry je dodržiavať jej pravidlá, hrať čestne, naučiť sa prijímať porážky i víťazstvá. Kto sa tomu naučí v hre, ľahko to potom dokáže i v živote. Ďalšou zručnosťou, ktorú môže dieťa nadobudnúť v spoločenskej hre, je dopriať výhru svojmu spoluhráčovi. Ak dieťa vyhrá, môže mu rodič ukázať spôsob, ako to vyjadriť slovne alebo napríklad gestom –  podanie ruky víťazovi. V neposlednom rade poďakovať za hru, pretože spoločne strávený čas so svojimi najbližšími je tá najkrajšia výhra pre všetkých.