Ako pomáhať deťom s poruchou pozornosti?

Podľa najnovších štúdií z roku 2021 sa predpokladá, že približne 5-7% detí trpí poruchou pozornosti v školskom veku. Tieto deti sa ťažšie sústredia na jednu aktivitu a zabúdajú. Ľahko sa rozptýlia a náročnejšie zvládajú svoje emócie. Podpora týchto detí rodičmi a pedagógmi je kľúčová. Odporúča sa vytvárať si efektívne stratégie zvládania: organizácia úloh do menších celkov, používanie vizuálnych pomôcok, alebo sústredenie sa na najdôležitejšie úlohy.

Prejavy poruchy pozornosti ADD u detí

Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) a porucha pozornosti bez hyperaktivity (ADD) sú neurovývinové poruchy, ktoré sa prejavujú najmä problémami so sústredením a udržaním pozornosti, hyperaktivitou a impulzívnym správaním. Deti s touto poruchou často mávajú ťažkosti s plánovaním a organizáciou úloh, nedokážu sa sústrediť na jednu aktivitu, ľahko sa rozptyľujú a bývajú nerozhodné. Ďalej sa môže prejavovať nezvládaním emócií, náladovosťou, nízkou frustračnou toleranciou, či problémami s časovým manažmentom. Môžu mať tiež ťažkosti so zapamätávaním a udržaním si informácií v pamäti, problémy s učením a komunikáciou.

Ako sa sa diagnostikuje u detí porucha pozornosti?

Včasná a presná diagnostika i súčinnosť rodičov a učiteľov môže dopomôcť k tomu, aby sa situácia s pribúdajúcim vekom zlepšila. Podľa školskej psychologičky Michaely Artemiou sa diagnostika poruchy pozornosti u detí sa robí zvyčajne prostredníctvom kombinácie dôkladnej anamnézy, klinického vyšetrenia, psychologických testov a pozorovania správania dieťaťa. „Diagnostiku vykonáva lekár – neurológ v spolupráci s klinickým psychológom alebo psychiatrom. Diagnostický proces sa zameriava na objasnenie prítomnosti symptómov a vylúčenie možných iných príčin, ktoré by mohli byť zodpovedné za dané problémy.“

Rozvíjajte pozornosť už v predškolskom veku

Udržiavať pozornosť pomáhajú rôzne hry, či už slovné, obrázkové a číselné.  „Napríklad pexeso je vhodná pomôcka pre rozvoj mozgu, či rozvoj pamäte a pozornosti, preto ho vždy odporúčame aj škôlkarom. Treba ale začať s jednoduchými obrázkami, aby ich dieťa dokázalo rozoznať,“ vysvetlila odborníčka na spoločenské hry Štěpánka Zoubková.  

Skvelou voľbou na rozvoj pozornosti a koncentrácie u detí sú jednoduché hry a aktivity, ktoré ich zaujmú a sú zábavné. „Farebné puzzle, stolové hry alebo kreslenie môžu byť výborným spôsobom ako trénovať ich schopnosť udržiavať pozornosť na konkrétnych úlohách,“ potvrdzuje Michaela Artemiou. Odporúča sa tiež, aby rodičia dieťaťu pomáhali vytvárať rutiny, ktoré mu pomôžu zvládať každodenné úlohy – napríklad priestor na čítanie a rozhovory, ktoré mu pomôžu rozvíjať jeho komunikačné zručnosti.

Ako podporiť deti pri učení?

Pri učení existuje niekoľko zásad, ktoré sú potrebné dodržiavať. Tam kde sa to dá, pomáha učenie hravou formou. Odborníčka na spoločenské hry Štěpánka Zoubková zo spoločnosti Piatnik hovorí: „Hry sú prirodzenou a nenápadnou súčasťou výchovy. Niektoré deti potrebujú, aby im rodičia vopred vysvetlili pravidlá, hra musí mať jasný cieľ.

Podpora pozornosti u detí v školskom veku môže zahŕňať napríklad jasné a presné inštrukcie, štruktúrované a plánované aktivity, pravidelné prestávky, posilňovanie pozitívneho správania a komunikácia medzi učiteľmi a rodičmi. „Dôležitou súčasťou podpory je tiež vytvorenie prostredia bez nadmernej stimulácie a zameranie sa na individuálne potreby a schopnosti každého dieťaťa,“ myslí si Michaela Artemiou.

Mgr. Zuzana Bachratá