Nástenka vízií vám pomôže k splneniu svojich snov. Ako ju vytvoriť?

Nástenka vízií vám pomôže k splneniu svojich snov. Ako ju vytvoriť?

Bez vízie nie je možné, aby ste si stanovili ciele a spôsoby, ako ich dosiahnuť. Nástenka vízii je spôsob, ako mať vo svojom živote presne to, po čom túžite.

Ak sa venujete sebarozvoju, možno máte v denníku na samostatnom papieri napísané to, aké je vaše ideálne ja v budúcnosti so všetkými pozitívami. Nechýbajú vaše vlastnosti, schopnosti či zručnosti týkajúce sa vašej úlohy ako človeka, manželky, matky, dcéry či tety.

Tým, že ste konkrétne popísali vaše ideálne ja, dostal sa tento obraz do vášho podvedomia a môžete ho využiť napríklad v náročných situáciách. Napríklad, keď vás niekto nahnevá, opýtate sa samého seba, ako by reagovalo vaše úžasné ja so skvelými vlastnosťami, schopnosťami a zručnosťami. Samozrejme, k tomuto obrazu ideálneho ja sa môžete s trochou úsilia dopracovať.

Nástenka vízií funguje na podobnom princípe. Ak vás zaujíma, ako mať v živote to, čo chcete, čítajte ďalej.

Čo je nástenka vízií?

Nástenka vízií spravidla obsahuje obrázky z časopisov či predmety, po ktorých túžite a pomôže vám pretaviť ich do vízií a cieľov. Je to vlastne zhmotnená predstava vášho vysnívaného života. V rámci nástenky vízii sa môžete zamerať na osobné i profesionálne ciele v období jedného, ale aj viac rokov.

Samozrejme, nástenku vízií je dôležité umiestniť na miesto, kde ju máte na očiach. Dobrým miestom je zrkadlo, chladnička či monitor počítača.


Zdroj: freepik.com

Ako funguje nástenka vízií?

Nástenka vízií nie je len koláž rôznych obrázkov. Je založená na koncepte, že všetko začína v hlave. To znamená, že myšlienky predchádzajú správaniu, riadia ho a vedú k dosiahnutiu zámerov. Ak ste vo svojich myšlienkach chudobný človek, len ťažko dosiahnete hojnosť vo svojom živote. To platí pre všetky aspekty vášho života.

Nástenka vízií je dôležitá, pretože:

  • Vám neustále pripomína vaše zámery, vďaka čomu máte svoje ciele stále na zreteli, prispôsobujete tomu svoje správanie a konanie.
  • Prehodnocovanie a aktualizovanie nástenky vízií vás utvrdzuje v tom, čo chcete a či to naozaj chcete.
  • Na základe vytvorených vízií vám pomáha ujasňovať si ciele a zvyšovať motiváciu.
  • Je pripomienkou vašich priorít, čomu prispôsobíte konkrétne kroky.
  • Pomáhajú vám predstaviť si vlastný úspech a v mysli si vytvoriť obraz toho, čo chcete. To potom ľahšie pretavíte do reality prostredníctvom svojho správania a konania.
  • Inšpiruje a motivuje vás, keď sa vám nechce alebo prežívate ťažšie životné obdobie.
  • Pomáha zvyšovať sebadôveru a sebavedomie.
  • Je pripomienkou toho, čo je pre vás dôležité.
  • Ak si ju doplníte o vyjadrenie toho, za čo ste vďační a pozitívne afirmácie, dostanete ešte viac toho, za čo ďakujete a stanete sa človekom, akým chcete.
  • Nástenka vízií funguje iba vtedy, keď podniknete kroky k splneniu vašich cieľov, hoci pôjde iba o malé krôčiky. Prepojte ju s vaším úsilím a odhodlaním. Nenechajte sa odradiť prekážkami.

Mirka