Hygiena v školských jedálňach sa zlepšuje - čo tomu napomáha?

Hygiena v školských jedálňach sa zlepšuje - čo tomu napomáha?

V súčasnosti sú školské jedálne viac ako kedykoľvek predtým zamerané na perfektnú hygienu a vytváranie bezpečného prostredia pre študentov škôl. Čistota je dôležitá aj v triedach či na chodbách, ale pri manipulácii s jedlom je to nevyhnutná priorita. V podstate je možné povedať, že hygiena v školských jedálňach spočíva na troch pilieroch - vhodný systém prevádzky jedálne, osobná hygiena a bezpečnosť podávaného jedla.

Systém podávania jedál a prevádzky jedálne

Veľkým krokom vpred je zavedenie stravovacieho systému v jedálni. Ide o flexibilné, moderné a jednoduché objednávanie stravy cez terminál alebo cez aplikáciu v mobilnom telefóne. Príprava jedál je tak prispôsobená záujmu učiteľov, žiakov a iných zamestnancov školy. Pomáha to tiež pri predchádzaní zbytočnému plytvaniu jedlom, pričom bioodpad tvorí viac ako polovicu celkového odpadu v každej škole.

Prevádzka školskej jedálne vyžaduje neustálu čistotu a netoxické prostredie. Aby sa žiakom jedlo čo najpohodlnejšie, je vhodné do jedálne vyberať prírodné materiály. Všetky tieto podmienky dokonale spĺňajú masívne jedálenské stoly. Musia však zároveň poskytovať dostatok priestoru na pohyb okolo nich a v ideálnom prípade sú doplnené aj o masívne jedálenské stoličky alebo lavice.

Osobná hygiena

Zamestnanci jedálne, ale aj žiaci a učitelia, sú zodpovední za dodržiavanie osobnej hygieny, čo v konečnom dôsledku výrazne ovplyvňuje prípadné šírenie baktérií a bezpečnosť podávaného jedla. Pracovníci priamo v školských jedálňach musia dbať na neustálu čistotu rúk aj vďaka častému umývaniu rúk, používaniu ochranných rukavíc a antibakteriálnych prípravkov. Pred akýmkoľvek kontaktom s jedlom musia byť ruky čisté a zároveň je potrebné opätovanie očistenie pred manipuláciou s uvareným jedlom a jeho podávaním študentom.

Dnes je už úplnou samozrejmosťou, že na umývanie rúk kuchárov nestačí oplachovanie vodou. Musí byť neustále dostupná teplá voda a mydlo sa musí dostať na celú plochu ruky, aj do tých najmenších záhybov. Po umytí rúk sú na osušenie preferované jednorazové papierové utierky, pretože v látkových utierkach alebo uterákoch sa pri takomto neustálom manipulovaní s potravinami veľmi rýchlo šíria baktérie.

Pre študentov je neustále k dispozícii antibakteriálny gél, pokiaľ nevyužijú možnosť si dôkladne umyť ruky s teplou vodou a mydlom na toaletách.

Bezpečnosť potravín a hotových jedál

Pri skladovaní potravín, príprave jedla a pri podávaní hotových pokrmov školy dodržiavajú zaužívané štandardy. Napríklad, potenciálne rizikovému jedlu (ktoré sa rýchlo kazí, napríklad surové mäso alebo surové ryby) je potrebné venovať viac pozornosti ako trvanlivým potravinám. Existujú presné pravidlá ako skladovať mliečne produkty, vajíčka, orechu alebo mäso a morské plody. Je to nielen kvôli ich rýchlej kazivosti, náchylnosti na plesne, ale aj preto, že tieto produkty sú najčastejšími alergénmi a nemali by preto kontaminovať ostatné potraviny.

Aby nedošlo k nepríjemnej kontaminácii, školské jedálne dodržiavajú aj nasledujúce pravidlá:

  •  Akékoľvek rozliate jedlo je potrebné okamžite zotrieť a plochu vydezinfikovať.
  •  Veľký dôraz je kladený na dezinfekciu dosiek, na ktorých sa reže mäso a zelenina.
  •  Potraviny sú skladované v uzatvárateľných nádobách, aby nedochádzalo ku vzájomnej kontaminácii, pretože v súčasnosti pripravujú jedálne jedlá aj pre žiakov s rôznymi alergiami a intoleranciami.
  •  Všetko oblečenie, vrátane záster, sieťok na vlasy alebo čiapok musí byť za každých okolností čisté.