Aký je zmysel vášho života?

Otázkou ľudského bytia sa zaoberali svetoví filozofi, básnici či myslitelia. Možno sa problematikou zmyslu života zaoberáte i vy, keď máte čas. V tých výnimočných chvíľach sľubujete samým sebe, že budete lepší, milší či pozornejší. Výnimkou nie je ani uvedomenie si skutočných životných hodnôt až vtedy, keď dostávate od života tvrdé a bolestivé kopance, aby ste sa vrátili na správnu cestu.
Skúste sa na chvíľu zastaviť a popremýšľať nad tým, čo je zmyslom vášho života. Započúvajte sa do ticha okolo vás a vnímajte šepot vášho srdca. Možno aj vaše srdce hovorí, že:
 
Zmyslom života je život
Jednoduchá a pravdivá veta, v ktorej je ukryté tajomstvo života - Zmyslom života je život. Každý z nás dostal do vienka cenný dar, ktorým je ľudský život. Ako s týmto vzácnym darom naložíme, je na nás. Opäť sa vrátime k tisíckrát vyslovenej pravde, že každý deň by sme mali žiť tak, ako keby bol náš posledný. Ak si toto pravidlo vryjete hlboko do srdca, stane sa z vás lepší človek.
Predstavte si, že vám zostáva posledných 24 hodín života. Čo by ste urobili? S kým by ste sa zmierili? Koho by ste navštívili? Čo všetko by ste chceli stihnúť? V nekonečnom zozname otázok by sme mohli pokračovať. Isté je, že si budete vychutnávať každú minútu vášho posledného dňa, tešiť sa z každej maličkosti, ľahko a s láskou odpúšťať a s nadšením pomáhať ľuďom, ktorí sú okolo vás. Nečakajte na to, čo sa stane. Užívajte si a tešte sa zo všetkého, čo máte. Naučte sa žiť pre prítomnosť, minulosť je mŕtva a budúcnosť je ďaleko. Jediné čo má naozaj zmysel je fascinujúca prítomnosť.
 
Tajomstvo šťastia je ukryté hlboko v ľudskom srdci
Myslíte si, že zmyslom vášho života je nájsť šťastie? Ak patríte k tým, ktorí ho roky neúspešne hľadajú, nezúfajte. Šťastie existuje, ale je ľudskému zraku ukryté. Vyššia moc to zariadila naozaj šalamúnsky. Ľudské šťastie ukryla do ľudského srdca. Chybou nás ľudí je, že ho hľadáme všade tam, kde nie je. Naháňame sa za svetskými pôžitkami, majetkom, kariérou ... Zrazu príde chvíľa, keď si myslíme, že sme ho konečne našli. No, nenašli. Po chvíľkovej radosti z „dosiahnutého šťastia“ ho hľadáme opäť a ešte urputnejšie. Nedívame sa okolo, len ideme vpred.
Pravdou, ktorá je ukrytá vo všetkých náboženstvách je, že šťastie musíte hľadať v sebe. Ak sa vám to podarí, váš život bude neporovnateľne krajší. Za vaše šťastie zodpovedáte len vy sami, nikto iný. Nahneval vás manžel? On vám nezobral vaše šťastie ako sa domnievate, zbavili ste sa ho sami, lebo sa hneváte. Počas dňa sa vám stanú stovky prípadov, kde sa rozhodujete, či budete šťastnými alebo naopak. Vy sa musíte rozhodnúť. Životnou pravdou je, že všetko čo sa okolo vás deje, je neutrálne. Vy sa rozhodnete, či z danej situácie urobíte niečo pozitívne alebo negatívne. Šťastie spočíva v tých najmenších drobnostiach. Budete šťastnejší, ak sa nenahneváte, hoci ste v práve. Budete šťastnejší ak sa usmejte, hoci sa vám chce plakať. Budete šťastnejší, keď nezištne pomôžete ...
 
MIMI
Foto: freedigitalphotos.net / photostock

 
 
Aký je zmysel vášho života?
Otázkou ľudského bytia sa zaoberali svetoví filozofi, básnici či myslitelia. Možno sa problematikou zmyslu života zaoberáte i vy, keď máte čas. V tých výnimočných chvíľach sľubujete samým sebe, že budete lepší, milší či pozornejší. Výnimkou nie je ani uvedomenie si skutočných životných hodnôt až vtedy, keď dostávate od života tvrdé a bolestivé kopance, aby ste sa vrátili na správnu cestu.
Skúste sa na chvíľu zastaviť a popremýšľať nad tým, čo je zmyslom vášho života. Započúvajte sa do ticha okolo vás a vnímajte šepot vášho srdca. Možno aj vaše srdce hovorí, že:
Zmyslom života je život
Jednoduchá a pravdivá veta, v ktorej je ukryté tajomstvo života - Zmyslom života je život. Každý z nás dostal do vienka cenný dar, ktorým je ľudský život. Ako s týmto vzácnym darom naložíme, je na nás. Opäť sa vrátime k tisíckrát vyslovenej pravde, že každý deň by sme mali žiť tak, ako keby bol náš posledný. Ak si toto pravidlo vryjete hlboko do srdca, stane sa z vás lepší človek.
Predstavte si, že vám zostáva posledných 24 hodín života. Čo by ste urobili? S kým by ste sa zmierili? Koho by ste navštívili? Čo všetko by ste chceli stihnúť? V nekonečnom zozname otázok by sme mohli pokračovať. Isté je, že si budete vychutnávať každú minútu vášho posledného dňa, tešiť sa z každej maličkosti, ľahko a s láskou odpúšťať a s nadšením pomáhať ľuďom, ktorí sú okolo vás. Nečakajte na to, čo sa stane. Užívajte si a tešte sa zo všetkého, čo máte. Naučte sa žiť pre prítomnosť, minulosť je mŕtva a budúcnosť je ďaleko. Jediné čo má naozaj zmysel je fascinujúca prítomnosť.
Tajomstvo šťastia je ukryté hlboko v ľudskom srdci
Myslíte si, že zmyslom vášho života je nájsť šťastie? Ak patríte k tým, ktorí ho roky neúspešne hľadajú, nezúfajte. Šťastie existuje, ale je ľudskému zraku ukryté. Vyššia moc to zariadila naozaj šalamúnsky. Ľudské šťastie ukryla do ľudského srdca. Chybou nás ľudí je, že ho hľadáme všade tam, kde nie je. Naháňame sa za svetskými pôžitkami, majetkom, kariérou ... Zrazu príde chvíľa, keď si myslíme, že sme ho konečne našli. No, nenašli. Po chvíľkovej radosti z „dosiahnutého šťastia“ ho hľadáme opäť a ešte urputnejšie. Nedívame sa okolo, len ideme vpred.
Pravdou, ktorá je ukrytá vo všetkých náboženstvách je, že šťastie musíte hľadať v sebe. Ak sa vám to podarí, váš život bude neporovnateľne krajší. Za vaše šťastie zodpovedáte len vy sami, nikto iný. Nahneval vás manžel? On vám nezobral vaše šťastie ako sa domnievate, zbavili ste sa ho sami, lebo sa hneváte. Počas dňa sa vám stanú stovky prípadov, kde sa rozhodujete, či budete šťastnými alebo naopak. Vy sa musíte rozhodnúť. Životnou pravdou je, že všetko čo sa okolo vás deje, je neutrálne. Vy sa rozhodnete, či z danej situácie urobíte niečo pozitívne alebo negatívne. Šťastie spočíva v tých najmenších drobnostiach. Budete šťastnejší, ak sa nenahneváte, hoci ste v práve. Budete šťastnejší ak sa usmejte, hoci sa vám chce plakať. Budete šťastnejší, keď nezištne pomôžete ...
MIMI
Foto: freedigitalphotos.net / photostock