Ako vytvoriť šťastný partnerský vzťah a chyby ktorým by sme sa radšej mali vyhnúť.

Ako vytvoriť šťastný partnerský vzťah a chyby ktorým by sme sa radšej mali vyhnúť.

Vo dvojici sa údajne žije ľahšie. Nevieme kto to povedal a ani ako k tomu dospel. No možno aj to je jeden z dôvodov našej prirodzenej túžby po partnerskom vzťahu.

Kto by nepoznal ten nutkavý pocit v časoch samoty? Dali by sme všetko na svete za nejakú blízku osobu a partnerský vzťah. A to môže byť prvá chyba. Pretože bezhlavosťou môžeme ľahko skončiť v nefunkčnom vzťahu. A  ten býva horší ako samota.

„Najhoršia je samota vo dvojici“
Erich Kästner novinár a spisovateľ.

Ako nájsť partnera alebo partnerku?

Ako však nájsť správneho partnera alebo partnerku? A ako potom s ním alebo s ňou vytvoriť šťastný partnerský vzťah?

Ako začať s hľadaním správneho partnera, partnerky.

Na začiatok by sme mali vždy začať u seba. Pretože to býva tá najistejšia cesta pre tie najlepšie výsledky. Čím lepšie sme pripravení, tým lepšie výsledky môžeme dosiahnuť.

Je dobré si ujasniť dôvody, pre ktoré hľadáme partnera/partnerku na vzťah. Môžeme tak zistiť, či sú naše dôvody skôr sebecké – napríklad strach zo samoty, podvedomá potreba niekoho vlastniť či manipulovať.

Alebo či máme nezištnejšie dôvody – napríklad zdieľanie lásky, radosti zo života a mnohé ďalšie.

Pre šťastný partnerský vzťah je pochopiteľne „výhodnejšia“ voľba nezištných dôvodov. V oboch prípadoch si však môžeme uvedomiť nutnosť práce na sebe.

Práca na sebe a zvyšovanie sebahodnoty.

Na to, aby sme premenili strach zo samoty na niečo konštruktívne, musíme niečo so sebou urobiť. Napríklad pochopiť samotu a transformovať ju na možnosť rozvoja, vzdelávania či na lepšie poznanie a chápanie samého seba.

Niekomu vyhovuje pracovať na osobnom rozvoji štúdiom a rôznymi technikami. Iných láka duševný rozvoj, zvyšovanie chápania a porozumenia – napríklad knihami ako päť jazykov lásky. A ďalších láka najmä fyzická práca na tvarovaní svojho tela. A mnohí ľudia pracujú harmonicky na rozvoji všetkých oblastí života.

Ako to môže pomôcť pri hľadaní partnerky a partnera?

Nemusíme sa spoliehať len na „známy“ princíp – „podobné priťahuje podobné“. Pomôže nám aj logika.

Čím sme spokojnejší sami so sebou, čím viac máme vnútornej sily a pochopenia samého seba, čím príťažlivejšie a sebavedomejšie sa cítime – tým sme šťastnejší a spokojnejší.

Zároveň máme oveľa viac pochopenia pre druhých, oveľa ľahšie sme empatický, nápomocnejší. A automaticky sme tak pre väčšinu ľudí stále príťažlivejšími. A tak sa úplne automaticky zvyšujú naše šance na nájdenie toho správneho partnera a vybudovanie šťastného partnerského vzťahu.

Naladenie sa na „správne“ precítenie šťastného partnerského vzťahu.

Vďaka mnohým výchovným a spoločenským vplyvom máme často spoločnú túto vec – pocit, že je nemožné nájsť správnu osobu pre šťastný vzťah.

A pritom to vôbec nie je pravda. Mnohé vzťahy sú nám tomu dôkazom. No my si stále vytrvalo nahovárame – áno, oni majú šťastie, ale čo ja?

A toto je zásadná vec, na ktorej by sme mohli zapracovať.

Skúsme precítiť aké to je, mať krásny partnerský vzťah so skvelou osobou. Pripusťme si možnosť, že je normálne a  samozrejmé mať nádherný vzťah s milovanou osobou. Predstavme si, že je jednoduché stretnúť tú najvhodnejšiu osobu pre takýto vzťah.

Aj takéto precítenie či meditácia nám môže výrazne pomôcť. Ľahšie si tak môžeme prestaviť naše vnímanie vzťahov a podvedomie. A vďaka tomu potom vieme vhodnejšie reagovať v skutočnom živote pri rôznych stretnutiach.

Zhrnutie: Akým chybám sa vyhnúť a ako vytvoriť šťastný partnerský vzťah?

Chyby pri vstupovaní do partnerského vzťahu:

  • Strach zo samoty.
  • Potreba vlastniť a manipulovať druhými.
  • Sebeckosť.

Ako vytvoriť šťastný partnerský vzťah:

  • Zvyšovanie sebahodnoty.
  • Práca na sebe.
  • Precítenie krásneho partnerského vzťahu.

Prajeme veľa šťastia a úspechov všetkým, ktorí sa vydali na cestu budovania šťastného partnerského vzťahu.

Autor: Martin Balko