Ako sa zlepšiť v škole hrou

Do konca školského roka nás čaká ešte ďalší polrok, v ktorom správnou motiváciou vieme deti inšpirovať k lepším výsledkom v škole. Prinášame zopár tipov, ako aj učenie slovenčiny či matematiky vie byť zaujímavé a zábavné.

Vymyslieť plán, ako deti motivovať k učeniu, nie je jednoduchá úloha. Psychológovia v takejto situácii odporúčajú vyhnúť sa príkazom a radšej uprednostniť rôzne spôsoby zábavného a spoločného vzdelávania, napríklad formou hrania spoločenských hier. Ich obrovskou výhodou je to, že v každom veku dokážu priniesť deťom celý rad benefitov. Tie najmenšie vďaka nim spoznávajú svet okolo seba, rozvíjajú komunikačné a koordinačné zručnosti. Neskôr tento druh zábavy deťom slúži ako nástroj na trénovanie logického myslenia, socializáciu s vrstovníkmi či akceptovanie princípu fair play. Deti sa naučia, čo je to byť spravodlivý, pochopia, že prehra je súčasť života a že pravidlá sa musia dodržiavať. Spoločenské hry bez ohľadu na vek stimulujú mozog, konkrétne tú časť, ktorá zodpovedá za fungujúcu pamäť či iné kognitívne zručnosti ako vnímanie, rozhodovanie a samozrejme, aj učenie sa. A aby toho nebolo málo, pri hraní hier sa rozvíja kreativita a tvorivosť.

Nezabúdajme trénovať koncentráciu a pozornosť.

Skvelou voľbou na rozvoj pozornosti a koncentrácie u detí sú jednoduché hry a aktivity, ktoré ich zaujmú a sú zábavné. „Farebné puzzle, stolové hry alebo kreslenie môžu byť výborným spôsobom ako trénovať ich schopnosť udržiavať pozornosť na konkrétnych úlohách,“ potvrdzuje Michaela Artemiou. Odporúča sa tiež, aby rodičia dieťaťu pomáhali vytvárať rutiny, ktoré mu pomôžu zvládať každodenné úlohy – napríklad priestor na čítanie a rozhovory, ktoré mu pomôžu rozvíjať jeho komunikačné zručnosti. 

Sme dobrí v tom, čomu venujeme čas. Matematika je jeden z tých predmetov, ktorý vie potrápiť žiakov. Tento predmet je aj o cvičení a praktizovaní. Hrať sa s číslami vieme aj formou zábavy. Spoločenská hra Rummikub je skvelá hra s číslami, založená na princípoch kartovej hry Žolík, ktorá je veľkou výzvou aj pre dospelých. Hracie kamene sa vykladajú do postupiek, alebo skupín. Hráči sledujú vyložené kamene na stole, môžu ich kombinovať a využívať ich vo svoj prospech.

Z čítania si urobte denný rituál. Základom učenia sa každého jazyka je slovná zásoba. Čítaním si deti rozvíjajú nielen svoju slovnú zásobu a fantáziu, ale trénujú si pamäť a zlepšujú sa v komunikácii. Choďte s deťmi do knižnice alebo kníhkupectva a spoločne vyberte knižku, ktorá ich zaujme. Je dôležité, aby knižka bola vhodná pre vekovú kategóriu dieťaťa, aby bola preňho zrozumiteľná a nestrácalo pri nej pozornosť. Jednoducho, aby ho neodradilo čítanie prvých stránok knižky. Po prečítaní textu sa môžete s deťmi o ňom porozprávať a rozvíjať kompetenciu čítania s porozumením. Budete prekvapení, pridanou hodnotou spoločného čítania môže byť aj  oddych, smiech a zázračná cesta do sveta fantázie.

Zázračná obálka. Ako naučiť deti vybrané či cudzie slová a popri tom sa zabaviť? Vytvorte si zázračnú obálku, v ktorej budú tieto slová. Na začiatku si môžete určiť pravidlá: kto v príbehu bude vystupovať, kde sa bude odohrávať a v akom čase. Ako začnete príbeh rozvíjať, vyberáte postupne slová z obálky a komponujete ich do príbehu. Celý tento príbeh si môžete aj zapisovať a dieťa si tak vizuálne zapamätá, ako sa slová píšu. Ak budete túto aktivitu s vybranými či cudzími slovami precvičovať pravidelne, môžete si s deťmi vytvoriť vašu vlastnú knižku príbehov.

Hraním k lepšej slovnej zásobe.

Nechuť k dokončeniu školských úloh po náročnom dni v škole je u mnohých detí bežné. Inklinujú skôr k hrám, oddychu a relaxu. Nechajme ich nabrať druhý dych pri spoločnej hre, popri ktorej vám môžu porozprávať, čo všetko zažili, čo ich trápi, alebo čo sa im v ten deň podarilo. Jednoducho, byť tu jeden pre druhého a zabaviť sa. Striedaním oddychu s učením výrazne zmiernime pocit únavy, a tak aj zvýšime motiváciu dokončiť si úlohy do školy. Odborníčka na spoločenské hry zo spoločnosti Piatnik, Štěpánka Zoubková vysvetľuje, ako spojiť oddych s kreativitou. „Pri spoločenských hrách si deti nielen oddýchnu a zabavia ale rozvíjajú svoju fantáziu, zároveň môžu pomocou logického myslenia vyriešiť rôzne situácie,“ vysvetlila Zoubková. Okrem oddychu a relaxu si môžu precvičiť aj slovenčinu.  Napríklad aj hrou Activity, v ktorej sa učia vysvetľovať pojmy pomocou slovného opisu. Obľubená hra je aj  Tik Tak Bum Chain Reaction, v ktorej sa vytvára slovný reťazec, ktorý sa nesmie prerušiť.

 

 

 

 

Súťažná otázka:

Aká je vaša najobľúbenejšia spoločenská hra ?

Výhru máme pripravenú pre dvoch súťažiacich 😊
Budeme radi ak našu súťaž budete zdieľať na sociálnych sieťach 😊

Súťaž trvá do: 22.04.2024

Víťazom sa stáva Marián Péter a Marek Galdun