• 19.08.2022

Ako na kvalitnú siláž a iné krmivo pre chovné zvieratá?

Hospodárske zvieratá sú v chovnom a vyživovacom procese odkázané len na ľudský faktor. Ak im nepomôžeme my, jednoducho neprospievajú. Pre základný úžitok z chovných zvierat nie je nič iné dôležitejšie než optimálna výživa. Na to slúži za hrsť kvalitnej siláže a ďalšieho krmiva, ktorý však podlieha náročným technologickým, zberovým aj uskladňovacím podmienkam.

Čo najviac flexibilný prístup pre tvorbu siláže

Podmieňujú to najmä klimatické zmeny, resp. až ich nepredpokladané extrémne pôsobenie v našom strednom podnebnom pásme. Teplotné výkyvy a nástup bežných letných teplôt už na jar podnecuje výrazný nástup vegetácie. V dôsledku toho hrozí sucho a nedostatočné hospodárenie s prirodzenou vlahou. Výsledkom je zníženie energetickej hodnoty siláže.

Nie je jedno, ako sa so silážou, senom či senážou manipuluje

Siláž ako objemové krmivo konzervované kyselinami a baktériami mliečneho kvasenia závisí aj od termínu zberu (ktorý je tiež kolísavým vzhľadom na klímu a druh pestovaných rastlín) a od spôsobu uskladňovania. Finálna manipulácia so silážou si vyžaduje profesionálny prístup a komparáciu medzi dostupnými silážnymi plachtami. Pri tomto sortimente sa neoplatí šetriť, inak celý predchádzajúci proces vychádza na zmar.

Siláž potrebuje účinný spôsob konzervácie, najmä takej, pri ktorej zmes fermentuje a získava na výživnej a trvácnej hodnote. Takáto konzervačná fólia môže dosahovať hrúbku 0,025 mm a skladať sa až z 5 vrstiev len preto, aby bol obsah dobre stráviteľný pre cielené chovné zvieratá.

Viete, čo sa ešte dotýka kvality krmiva?

Pri doslovnom význame sa musíme venovať aj vybranému materiálu na lisovanie, resp. viazanie uskladňovaných poľnohospodárskych rastlín. Z profesionálneho a najviac účinného hľadiska preferujeme polypropylénový špagát pevný, priepustný a dostatočne odolný voči mechanickému poškodeniu. Odoláva aj zvýšeným teplotám, čo je v našich podmienkach prínosom. Ak sa na ňom vyskytnú akékoľvek drobné trhlinky, treba ho vymeniť za nový. Preto je najlepšie mať po ruke jedno celé klbko špagátu, ak nie viac!