Súťažte s nami! - dennikrelax.sk

Zabudnite na online zoznamky, oslovte dámu ako skutočný gentleman!

Už aj spôsob nadväzovania vzťahov a zvádzania sa vplyvom moderných online technológií dostáva na úplne odlišnú úroveň. Lepšiu alebo horšiu? Ťažko povedať, záleží to najmä od prístupu a miery, ako týmto vymoženostiam dovolíme dostať sa nám „pod kožu“. Aj o týchto rozdieloch a odporúčaniach pri oslovovaní žien bude náš nasledujúci text!

Online zoznamky verzus priamy, osobný kontakt

Zoznamovať sa online, to je presne ten spôsob, ako keď si dáte kávu bez kofeínu alebo pivo bez alkoholu. Samozrejme, nemôžeme to zovšeobecňovať, niekto túto formu komunikácie vyhľadáva pre nedostatok času alebo pre slabšie skúsenosti so ženami. Mnohí v mladšom veku sa natoľko oddali práci, štúdiu alebo svojim záľubám, že im jednoducho nezvýšilo času na randenie. Roky pribúdali, no im ubúdala patričná dávka odvahy. Čo s tým? Uchýliť sa k online chatovaniu? Áno, aj.

Pri online zoznamovaní je veľké riziko, že prepadnete túžbe byť niekým iným a namiesto toho, aby ste o sebe prezradili čo najviac, začnete klamať. Zisťujete, že sa vám ľahšie striedajú/skúšajú rôzne štýly konverzovania a nakoniec... Neviete, čo ste o sebe komu povedali.

Ak z online zoznamovania rozumne vyťažíte všetky výhody, tak vás prekvapí oslovovanie a spoznávanie viacerých osobnostných typov naraz. Postupným chatovaním zisťujete, kto sa k vám viac hodí a tým sa rýchlejšie dostávate k svojej vyvolenej, respektíve vytvárate si aspoň predpokladaný obraz o nej. Pri typickom randení a dohadovaní mnohých stretnutí by to bolo náročnejšie a odstupom času by ste na mnohé vypovedané aj zabudli. Na chate máte možnosť „návratnosti“, vyberania a porovnávania mnohých informácií.

Nie každý je však v tomto smere zručný a ak sa aj v tom nájdete, nikdy nezanevierajte na tradičné spôsoby. Nič staromódne, podlízavé alebo dotieravé vám v súvislosti s oslovovaním žien nechceme vnucovať.

Niekedy stačí pár šikovných ťahov na to, aby vás považovali za skutočného gentlemana! Ktoré sú to?

    • Najprv nič nevravte. Ženy nemajú príliš v láske prudké, intenzívne gestá a hneď dvojzmyselné narážky.

    • Ak o nej nič neviete, často sa nestretávate ani nemáte spoločných priateľov, začnite sa o to viac snažiť. Pozor, prvé informácie o nej si nevyhľadávajte na sociálnych sieťach ani od neprajníkov, ale len od nej samej.

    • Ženám sa páčia precítené gestá, a to viac než vnucovanie či nepremyslené vtipy. Najhoršie je hneď pri prvom zoznamovaní strápniť sa. Vtedy je len na ženu, či vám to odpustí alebo nie.

    • V mnohých odporúčaniach, ako získať ženu, nájdete tip na prvý precítený očný kontakt. Vraj na ten letia aj zrelšie dámy, no muži musia byť o niečo trpezlivejší. V strachu, v zahanbení či v obavách, že zle odhadujú, kam pohľadom smerujete, začnú sa obzerať úplne inam.

    • Mužský pohľad má byť priamy, neprerušovaný a dostatočne dlhý – aspoň 30 s. Po tom, ako sa vaše pohľady stretnú, predpokladajte ženské zahanbenie. Čím bude intenzívnejšie, tým skôr ju oslovte, inak vám utečie! To je štandardným výrazom plachosti.

    • Vy si to nepokazte, v ničom nezaváhajte a pohľady už tomto štádiu môžete podporiť úsmevom alebo zamávaním. Prvý krok je len na vás! Nič trendy neskúšajte, význam toho nemusí žena v takomto „strese“  odhaliť.

    • Niektorí často radia, aby ste pri prvom oslovení požiadali ženu o pomoc alebo nejakú radu. Nerobte to! Žena tak nadobúda pocit, že vám nejde o ňu, ale len o svoj komfort. Navyše, v jej očiach strácate na mužnosti a sebestačnosti.

    • Používajte jasné, priame návrhy, ale dajte jej možnosť rozhodnúť sa. Vyhýbajte sa apelatívam (poďme na kávu), začleňujte známe prosím a ďakujem. Nad slušnosťou predsa ešte nič nezvíťazilo!     
 
Tatiana
Autor fotografie:https://pixabay.com/sk/srdcov%C3%A9-tepl%C3%A9-osvetlenie-kr%C3%A1sny-583895/