Malíček pre rodičov s prázdnou náručou

 Predčasný pôrod je rizikom pre ženu i dieťa. Predčasne narodené bábätká prichádzajú na tento svet nezrelé a ich nezrelosť prináša rôzne následky do ich budúcnosti. Krehkosť života vidíme najmä u tých, ktorých rodičia z nemocníc odchádzajú s prázdnou náručou. OZ malíček je tu aj pre nich a okrem podpory, ktorú týmto rodičom združenie smeruje počas roka, venuje v týchto dňoch do perinatologických centier na Slovensku tzv. spomienkové „anjelníčky“. Ide o formu spomienkového obrazorámu, ktorý môže pomôcť rodičom počas procesu smútenia a na ceste ich života po strate. Projekt nadväzuje na aktivity združenia, ktoré pre týchto rodičov malíček realizuje od roku 2019 a ktorý vlani jednohlasne odobrili aj všetky slovenské perinatologické centrá.

Krehkosť života

Na Slovensku sa každoročne narodí približne 4 500 detí predčasne. Tieto deti sa celosvetovo označujú bojovníkmi. Ich prognózy do budúcna sú neisté, od prvého momentu musia zvládať svoj boj o život a zdravie. Napriek tomu sú mnohé z nich, doslova zázrakmi, ktoré po istom čase všetko „dobehnú“ a vedú plnohodnotný život ako ich donosení rovesníci. Avšak krehkosť života v prípade predčasniatok vidíme najmä u tých, ktorých rodičia z nemocníc odchádzajú s prázdnou náručou. „Predčasný pôrod je vážny problém, ktorý prináša do rodín mnoho neistoty a strachu. Radosť z narodenia bábätka sa razom zmení na boj o jeho život, ktorý nemusí vždy skončiť úspešne. Predčasne narodené deti mnohokrát vážia menej ako kilogram a mnohé sa nachádzajú v ohrození života,“ povedala Ľubica Kaiserová, predsedníčka OZ malíček, ktoré je tu aj pre rodičov po predčasnom pôrode v náročných chvíľach straty ich dieťaťa.

Celosvetovo sa predčasne narodí 15 miliónov detí, čo je približne 11 %. V dôsledku predčasného pôrodu 1 milión detí zomiera pred dosiahnutím veku 5 rokov. Existujú však výrazné rozdiely medzi jednotlivými štátmi v miere predčasných pôrodov, ako i úmrtnosti. V našich podmienkach sa úmrtnosť predčasne narodených detí pohybuje na úrovni 2%.

Malíček pre rodičov s prázdnou náručou

„Anjelníček“

Medzi rodičmi predčasne narodených detí sú aj takí, ktorí svoje milované deti nevidia vyrastať a OZ malíček vyvíja aktivity aj pre nich. Jednou je práve spomienkový obrazorám, ktorý by mal rodičom po istom čase priniesť spomienku na ich bábätko a zároveň slúži aj na vyjadrenie úcty k ich pamiatke. Malíček ich v týchto dňoch distribuuje do všetkých perinatologických centier na Slovensku. Je to zároveň výsledok vlaňajšieho stretnutia Odbornej rady, kde sa tento malíčkovský projekt združením prezentoval a jednohlasne zo strany odborníkov z nemocníc odsúhlasil.

„Rodič, ktorý odchádza po predčasnom pôrode z nemocnice s prázdnou náručou, si prechádza neľahkou cestou smútenia. Pocit prázdna, beznádeje a skľučujúcej bolesti je mimoriadne silný, po istom čase však v tomto procese smútenia zohrávajú dôležitú úlohu aj spomienkové predmety. Chobotnička z inkubátora, fotka bábätka či odtlačok rúčky či nožičky v tejto podobe ´anjelníčka´ je následne to, k čomu sa rodič na poličke, v tichu, pri sviečke môže vrátiť, zotrvať pri svojich spomienkach a poslať napr. božtek svojmu anjeličkovi do nebíčka,“ vysvetľuje autorka projektu Veronika Kmetóny Gazdová z OZ malíček.

„Našim cieľom je stáť pri rodičoch po predčasnom pôrode aj v tej najťažšej chvíli a zároveň uľahčiť oddeleniam materiálne otázky, ktoré nastávajú vo chvíľach, kedy dieťatko neopustí brány nemocnice,“ uviedla Ľ. Kaiserová, ktorá dodala, že každé oddelenie má aktuálne vlastné spôsoby, ako rodičov v takýchto situáciách sprevádza, cieľom združenia bolo k tomu prispieť a naplniť tak jeden zo záverov vlaňajšieho rokovania Odbornej rady.

„Dotyk neba“

Tzv. anjelníček má podobu obrazu a rámu zároveň, do ktorého si môže rodič uložiť osobné veci dieťatka, ktoré boli súčasťou jeho krehkého života v inkubátore po predčasnom pôrode. Súčasťou je tiež maľba, autorkou ktorej je umelkyňa, výtvarníčka Monika Vasiľová: „Ilustrácia je symbolom akejsi ´rozlúčky´ s milovaným dieťatkom, no zároveň prísľubom, že na neho rodičia nezabudnú, že bolo a je súčasťou ich života a navždy bude hlboko v ich srdciach. Pozdravom do neba tiež obraz naznačuje vieru a nádej, že raz sa ´tam hore´ stretnú.“ Maľbu dotvárajú aj „malíčkovské“ verše adresované rodičom po strate, ktoré slovom umocňujú obrazový odkaz.

Anjelníček je previazaný bielou stuhou symbolizujúcu puto, obsahuje aj bieleho handmade anjelička a kartičku na odtlačok rúčky či nožičky bábätka, ktorá je pre rodiča silným spomienkovým aspektom. Súčasťou spomienkového balíčka sú aj základné informácie združenia a tzv. kalendár malíčkovských spomienkových dní. Tie venuje malíček rodičom po predčasnom pôrode, ktorí si svoje dieťatko nosia namiesto náruče už navždy vo svojom srdci a pamiatke na ich bojovníkov, ktorí odišli skôr, ako svoje krídla života stihli rozprestrieť. Na projekte spolupracovala spol. MyDesign, dobrovoľníčky OZ malíček združené v projekte Pomáhame srdcom a finančne tento zámer podporili manželia Klimovci.

OZ malíček aj pre rodičov s prázdnou náručou

OZ malíček pomáha rodičom po strate bábätka po predčasnom pôrode už niekoľko rokov. A to poradenstvom – laickým, prostredníctvom certifikovaných rodičov s osobnou skúsenosťou či odborne, prostredníctvom psychologičiek. Na webovej stránke tiež nájdu títo rodičia v príručke Pomoc pre rodičov jednu kapitolu v podobe listu s názvom „ Prázdna náruč “ . Počas roka združenie venuje konkrétne dni rodičom po strate, kedy vzdávame česť všetkým predčasne narodeným a rizikovým deťom, ktoré svoj statočný boj prehrali, česť všetkým mamám a otcom, ktorí z nemocníc odchádzali s prázdnou náručou.

Cieľom týchto aktivít OZ malíček je osveta z pohľadu straty bábätka po predčasnom pôrode a upozorniť na túto kategóriu rodičov, ktorých strata ich dieťaťa neprestáva bolieť ani s odstupom času, neexistuje na to liek, ani návod, ako sa s tým vyrovnať, ani vhodné slová zmierňujúce ich bolesť. Je však dôležité vedieť, že v tom nie sú sami a že malíček je tu pre nich aj na ich ceste života po strate. V neposlednom rade združenie zahŕňa do svojich aktivít týchto rodičov aj vo Svetový deň predčasne narodených detí (17. november), kedy myslíme aj na bojovníkov, ktorí svoj boj s veľkým svetom prehrali.
***

Každé 13. dieťa sa na Slovensku aktuálne narodí predčasne, čo predstavuje približne 4 500 detí ročne. „Predčasný pôrod predstavuje závažné riziká, kedy na svet prichádzajú krehké bábätká, doslova, bojujúce o svoje zdravie a budúcnosť. Ich štart do života sa veľmi líši od donosených bábätiek a kým sa dostanú do náruče svojich rodičov, musia prejsť dlhú a náročnú cestu v nemocnici. Naše združenie preto už dvanásty rok sprevádza rodičov predčasniatok počas ich hospitalizácie, podporuje nemocnice materiálne, aby sme prispievali k zlepšeniu podmienok bábätiek ´do dlane´ a realizuje projekty, ktoré pomáhajú týmto deťom a ich rodinám,“ dodáva k činnosti malíčka jeho predsedníčka, Ľubica Kaiserová.
OZ malíček súčasne poskytuje podporu rodičov aj prostredníctvom certifikovaného laického rodičovského poradenstva a psychologickej online podpory.