Všímavosť a Ja

Všímavosť a Ja

Benda, Ján

Všímavosť a Ja
Od sebaliečenia k sebapresahovaniu

14,90 €, 200 str., váz.
Vydalo vydavateľstvo PORTÁL

Predstava, ktorú máme sami o sebe, je formovaná v našom detstve a nezriedka je ovplyvnená najrôznejšími emočnými zraneniami. Kniha Všímavosť a Ja popisuje štyri typy týchto zranení a ukazuje, ako ich možno liečiť a transformovať prostredníctvom všímavosti a súcitu k sebe. Ponúka postupy, ako odhaľovať vlastné skryté jadrové presvedčenia a ako ošetrovať tie najboľavejšie vnútorné pocity – existenciálny strach, stud a osamelosť. Venuje sa ale aj rozvíjaniu autentického a transcendentného Ja a upozorňuje na najčastejšie úskalia, s ktorými sa môžeme stretnúť na duchovnej ceste. Kniha čerpá z moderných terapeutických prístupov a integruje poznatky neurovied, psychedelického výskumu i tradičnej budhistickej psychológie. Obsahuje 20 praktických cvičení a predstavuje postupy a techniky, ktoré možno využiť v psychoterapii aj v rámci osobného rozvoja.

PhDr. Ján Benda Ph.D. je psychológ a psychoterapeut s dvadsaťročnou skúsenosťou s využívaním všímavosti v psychoterapii. Prešiel výcvikom satiterapie, Pesso Boyden psychomotorickej terapie, terapie zamerané na emócie a výcvikom pre prácu so zmenenými stavmi vedomia. Opakovane sa zdržiaval v meditačných centrách na Srí Lanke. V Portále vyšla jeho veľmi úspešná kniha Všímavosť a súcit so sebou.

Zdroj foto: portal