Väzba

Bowlby, John
Vazba

Teória kvality ranných vzťahov medzi matkou a dieťaťom
Preklad Müller, Ivo

Dnes už klasická kniha pojednáva o procese citového prilnutia a dokazuje, že tendencie dieťaťa ku vzťahovej väzbe je inštinktívnou odpoveďou na potrebu ochrany. Dieťa vyhľadáva telesnú blízkosť matky alebo inej blízkej vychovávajúcej osoby a prejavuje svoju potrebu emočne – plačom, krikom, úsmevom. Ako odpoveď sa mu dostáva pohladenie, kolísanie, kŕmenie, prihováranie a podobne, čím mu matka poskytuje starostrlivosť a bezpečie a odstraňuje jeho úzkosť z ohrozenia. Tak vzniká tzv. bezpečná väzba. Bowlby zastáva názor, že dieťa, ktoré túto väzbu nemá, bude prejavovať známky deprivácie.

John Bowlby (1907–1990) získal vzdelanie na University of Cambridge a University College Hospital v Londýne. Po ukončení štúdia lékárstva sa špecializoval na detskú psychiatriu a psychoanalýzu. V roku 1946 nastúpil na Tavistockou kliniku, kde pracoval s deťmi, ktoré často nemali možnosť vyrastať v pevnom vzťahu s rodičmi a v dobe dospievania sa u nich rozvinulo delikventné správanie alebo iné problémy.

Bowlby vychádzal zo psychoanalýzy, dieťa vnímal ako bytosť so silnými pudmi a pudové jednanie videl ako prirodzený nástroj na zvýšenie šance dieťaťa na prežitie. Zásadným pudom je práve primknutie k matke. Bowlbyho výzkumy a publikácie podnietili ďalekosiahle zmeny v spôsobe starostlivosti o deti a prispeli k radikálne novému pohľadu na sociálny a emočný vývoj človeka.

Vydalo vydavateľstvo PORTÁL.