Poznáte trojicu najžiadanejších ISO noriem?

ISO normy sú dobre známe pravdepodobne každému zabehnutému podnikateľovi. Existuje totiž niekoľko ISO noriem, podľa ktorých je možné posudzovať rôzne aspekty fungovania firiem, či iných organizácií. Za ich spĺňanie sa udeľuje certifikát.

ISO 9001

Ak sú pre vás medzinárodné ISO normy niečím novým, napríklad ak práve začínate podnikať a ešte sa len snažíte zorientovať v takýchto veciach, v skratke vám predstavíme trojicu najžiadanejších ISO noriem. Určite stojí za to zvážiť získanie certifikátov za ich spĺňanie.

Začneme hneď tou úplne najžiadanejšou ISO normou, ktorou je ISO 9001, ktorú u nás poznáme aj pod názvom Systém manažérstva kvality. Rieši procesný prístup v rámci odberateľsko-dodávateľských vzťahov a zameriava sa na riadenie kvality v zmysle toho, čo robí firma pre to, aby zabezpečila, že jej produkty vyhovujú požiadavkám zákazníka. Dá sa tak povedať, že ak má firma certifikát ISO 9001, je to určitou značkou kvality.

ISO 14001 a ISO 45001

Čoraz žiadanejšou je norma ISO 14001 alebo Systém environmentálneho manažérstva. Jej základným zámerom je podpora ochrany životného prostredia a prevencia znečisťovania. Môže slúžiť aj ako akýsi „odrazový mostík“ pre európsku schému EMAS, ktorá by taktiež mala zaujímať všetky firmy a organizácie, ktorým záleží na znižovaní svojho vplyvu na životné prostredie.

Trojicu najviac žiadaných ISO noriem uzatvára ISO 45001, označovaná aj ako Systém manažérstva bezpečnosti. Je určená na posudzovanie systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Jej základným princípom je identifikácia všetkých možných rizík na všetkých pracoviskách firmy a ich efektívne riadenie tak, aby bolo minimalizované možné poškodenie zdravia zamestnancov a s tým súvisiace ďalšie dôsledky.