Poznáte profesijnú nadstavbu na efektívne kreslenie dokumentácie TZB

Tvorba projekčnej dokumentácie sa neobíde bez profesijných výkresov, ktoré vedľa elektrických rozvodov zahŕňajú najmä rozvody inžinierskych sietí. Táto špecifická oblasť využíva vlastné zobrazovacie prvky a štýly, a teda i vhodný softvérový nástroj, ktorý ich obsahuje.

Technické zariadenia budov, skrátene označované ako TZB, je špecializovanou oblasťou stavebníctva, ktorá sa orientuje na návrhy rozvodov vody, plynu, vzduchu či kanalizácie a súvisiaceho vybavenia. Výkresová dokumentácia v tejto oblasti nadväzuje na pripravený konštrukčný návrh objektu a dopĺňa ho technologickými prvkami zaisťujúcimi vykurovanie, cirkuláciu vzduchu či jednoducho prívod vody a odvod kanalizácie. TZB je komplexným oborom zameraným na dimenzovanie rozvodných systémov a zariadení podľa veľkosti a predpokladanej prevádzky objektov, a následných návrh ich umiestnenia. Práve z tohto dôvodu je často potrebné, aby mali projektanti TZB k dispozícii vhodné a kompatibilné CAD programy zaisťujúce plynulú spoluprácu naprieč profesiami.

Ktoré CAD programy sú vhodné pre projektovanie TZB?

Návrh technických zariadení budovy vždy vychádza z jej konštrukčného riešenia. Projektant TZB tak obvykle pre svoje účely dostáva pripravenú stavebnú výkresovú dokumentáciu, do ktorej zakresľuje technické inštalácie na základe realizovaných výpočtov. K tomuto účelu musí disponovať kompatibilným softvérom, ktorý umožňuje otvorenie, náhľad i editáciu pôvodných súborov prostredníctvom špeciálnej sady nástrojov.

Aký softvér si pre projektovanie TZB zadovážiť?

Projekčná výkresová dokumentácia je obvykle spracovávaná v 2D CAD programe vo formáte DWG. Pre vykresľovanie technických zariadení budov je tak vhodné zvoliť nástroj, ktorý tento formát dokáže otvoriť alebo importovať na editovateľnú formu. Najčastejšie využívaným 2D CAD softvérom v stavebníctve je AutoCAD. Samotný softvér však nie je pre tvorbu TZB dokumentácie dostatočný a je vhodné ho opatriť vhodnou nadstavbou. Spoločnosť GS Soft pre tieto účely vyvinula nadstavbu CADprofi HVAC & Piping umožňujúcu efektívne vytvárať návrhy v štandardizovanej forme. Funkcionalita tejto nadstavby zahŕňa:

  • štýly a prvky všetkých druhov TZB inštalácii, tzn. vykurovania, rozvodov vody, plynu a kanalizácie, požiarnej a bezpečnostnej techniky, vetrania, klimatizácie a ďalších
  • automatizované vykresľovanie potrubí a ich spojovania
  • automatické generovanie legiend, symbolov, číslovania apod.
  • integrované knižnice zariadení predných dodávateľov
  • pokročilé ovládacie funkcie

Nadstavba od spoločnosti GS Soft obsahuje prepracovanú sadu nástrojov, s ktorou je tvorba TZB návrhov rýchlejšia a jednoduchšia vďaka prvkom automatizácie.

Prečo zvoliť softvér od GS Soft?

Samostatne zárobkovo činní projektanti TZB či menšie projekčné spoločnosti s obmedzeným rozpočtom uvítajú výhody ponuky 2D CAD programov spoločnosti GS Soft, často ju však uprednostňujú i väčšie subjekty. Dôvodom je najmä možnosť nákupu trvalej licencie pre základný CAD program i pre nadstavbu. V porovnaní s predplatným programu AutoCAD predstavujú nástroje z ponuky spoločnosti GS Soft finančne menej zaťažujúce riešenie, a to i v prípade výberu samostatnej nadstavby, ktorá je plne kompatibilná s väčšinou 2D CAD programov.