Porovnanie dôchodkov a kvality života dôchodcov v strednej Európe

Napriek tomu, že sme súčasťou Európskej únie a v rámci jednotlivých regiónov sa snažíme zbližovať a redukovať disparity, v mnohých oblastiach pociťujeme stále výrazné rozdiely. Inak tomu nie je ani pri dôchodkoch a dôchodkových systémoch. V ktorých okolitých krajinách sa majú dôchodcovia najlepšie a ako sme na tom v porovnaní s nimi my?

Ako funguje dôchodkový systém u nás?

Každý z nás by mal poznať, ako funguje dôchodkový systém v krajine, v ktorej pracuje a odvádza dane. Z dôvodu starnúcej populácie sa však systém bude musieť zmeniť a aj to je dôvod, prečo si začať sporiť na dôchodok čo najskôr.

Dôchodkový vek

Jedným z hlavných determinantov dôchodkového systému je aj odchod do dôchodku. V krajine, v ktorej v súčasnosti žijete (alebo ste naposledy pracovali), môžete dostávať dôchodok len po dosiahnutí dôchodkového veku platného v danej krajine. U nás je hranica momentálne nastavená na 64 rokov. Ženy sú vekovo zvýhodnené podľa počtu vychovaných detí.

V roku 2012 bol na Slovensku prijatý systém pomalého zvyšovania dôchodkového veku v nadväznosti na vývoj strednej dĺžky života. Znamená to, že veková hranica pre odchod do dôchodku sa postupne predlžuje podľa priemerného veku dožitia jednotlivých vekových skupín.

Piliere

Náš dôchodkový systém je postavený na troch samostatných pilieroch, ktorých kombinácia by mala pomôcť k dôstojnému a spokojnému životu na dôchodku.

Povinné dôchodkové poistenie - I. pilier
Toto poistenie je povinné zákonné poistenie a účasť na tomto poistení vzniká priamo zo zákona. Prvý pilier je úzko previazaný na ekonomickú aktivitu občanov a ich príjem.

V tomto pilieri sa výrazne prejavuje zásluhovosť, a teda nároky poistenca voči poistnému systému sa odvíjajú od zaplateného poistného. Výška platieb do systému je prepojená s výškou poskytovaných dávok.

Starobné dôchodkové sporenie - II. pilier
Finančné prostriedky sporiteľov v druhom pilieri spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS). Vstup do druhého piliera je pre osoby mladšie ako 35 rokov dobrovoľný a po vstupe do neho sa starobné dôchodkové sporenie stáva povinné.

Tí, ktorí sa pre druhý pilier rozhodnú, budú tak neskôr poberať dôchodok z dvoch zdrojov. Prvým bude primerane krátený dôchodok z I. piliera a druhým bude dôchodok z II. piliera, ktorého výška závisí od zaplatených príspevkov, zhodnotenia a zvoleného spôsobu poberania dôchodku.

Slovenský druhý pilier smelo konkuruje aj najlacnejším dôchodkovým systémom na svete. Vo Vyšehradskej štvorke – Česko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko máme aktuálne najnižšie poplatky.

Mohlo by vás zaujímať: Chystáte sa do dôchodku a už sa tešíte, ako budete môcť odpočívať? Faktom je, že tzv. ničnerobenie zvládne naozaj len minimum ľudí a dlhodobo takmer nikto. Nezabudnite si na dôchodku nájsť aj nový koníček. Bude to rybárčenie, fotografovanie alebo záhradkárčenie?

Dobrovoľné doplnkové dôchodkové sporenie - III. pilier
Tretí pilier je dobrovoľný a spravovaný doplnkovými dôchodcovskými spoločnosťami. Pre zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce, je vstup do tretieho piliera povinný, pre všetkých ostatných zamestnancov a osoby staršie ako 18 rokov však dobrovoľný je.

TIP: Spoliehať sa v dôchodkovom veku iba na štát nestačí. Je dôležité finančne sa na odchod do dôchodku pripravovať. Viete, ako si efektívne nasporiť na dôchodok?

Zdroj: pixabay.com

Valorizácia

Často skloňovaným pojmom pri dôchodkoch je práve ich valorizácia. Čo to teda znamená? Jednoducho povedané sa jedná o zvyšovanie dôchodkov v súlade s infláciou a ďalšími faktormi. Od 1.1. 2023 Sociálna poisťovňa valorizuje dôchodky o 11,8 %, a to automaticky.

Starnúca populácia

Stredná dĺžka dožitia rastie nielen v najvyspelejších krajinách Európy ale aj u nás. Ľudia sa dožívajú viac, pôrodnosť klesá, a tak celková populácia starne. Prečo je to problém pre dôchodkový systém?

Priemerný dôchodca dostal v roku 2021 na Slovensku približne viac ako 500 eur. Medián sa však nezverejňuje, to znamená, že mnoho dôchodcov nedosahuje tento priemer. Pomer dôchodku k priemernej mzde bol v danom roku podľa dát z portálu OECD takmer na sedemdesiatich percentách. Niektoré predpoklady tvrdia, že priemerná výška dôchodku v roku 2050 by mohla byť na úrovni 34 % priemernej mzdy.

V takom prípade, je teda nevyhnutné sporiť si zodpovedne a nespoliehať sa len na štát. Sporiť môžete s pomocou investovania do ETF fondov, nehnuteľností, akcií, umenia či zlata. Možností je naozaj veľa. Nie každý je však odborníkom na financie a v takom prípade je najlepšou možnosťou poradiť sa s finančným poradcom alebo iným odborníkom.

TIP: Rozhodli ste sa investovať do rekonštrukcie domu alebo bytu, aby ste ho mohli ďalej prenajímať? Zvážte výhody podlahového kúrenia oproti radiátorom, ktoré vám môžu dlhodobo ušetriť vaše peniaze.

Stredná Európa ako celok

Situácia v oblasti dôchodkov v strednej Európe sa líši v závislosti od krajiny. Vo všeobecnosti majú stredoeurópske krajiny dobre zavedené dôchodkové systémy, ktoré zabezpečujú základnú úroveň dôchodkového príjmu pre svojich občanov. Tieto systémy však v súčasnosti čelia niektorým výzvam.

V niektorých krajinách sa vek odchodu do dôchodku zvyšuje v dôsledku predlžovania priemernej dĺžky života a obáv o udržateľnosť dôchodkových systémov. Existujú tiež obavy, že dôchodkové príjmy poskytované dôchodkovými systémami nemusia byť dostatočné na uspokojenie potrieb dôchodcov, najmä vzhľadom na neustále rastúce životné náklady.

Niektoré krajiny zaviedli reformy na riešenie tohto problému, napríklad umožnili pracovníkom prispievať viac do svojich dôchodkových plánov alebo poskytli stimuly, aby ľudia pracovali dlhšie.

Nemecko

Podľa dát z portálu OECD má Nemecko pomer dôchodku k priemernej mzde ešte nižší ako Slovensko. V tomto prípade nedosahujú úroveň ani 53 %. Treba však myslieť na to, že priemerná mzda v Nemecku je výrazne vyššia ako u nás.

Vyššia priemerná mzda tak dáva zamestnancom možnosť lepšieho odkladania peňazí v produktívnom veku. Nemecký dôchodkový systém funguje na základe zásluhovosti, čiže vyšší plat počas života znamená vyšší dôchodok v budúcnosti.

Zdroj: pixabay.com

Rakúsko

Hoci si množstvo ľudí myslí, že za prácou cestujú Slováci najviac do Česka, mýlia sa. Najviac Slováci krátkodobo odchádzajú za prácou práve do Rakúska. Mnohí sú potom aj ovplyvnení ich dôchodkovým systémom.

TIP: V prípade, že ste pracovali v zahraničí, preverte, či vám nevzniká nárok na dôchodok aj z tejto krajiny.

Rakúski dôchodcovia dostávajú v priemere 87 % z priemernej mzdy. Napriek tomu, že mnohým dôchodcom táto suma vyhovuje, takýto systém pri starnúcej populácií nie je dlhodobo udržateľný. Za rok 2021 tak štát vydal na dôchodky zhruba 13,5 % HDP a suma z roka na rok rastie.

Prirodzene však aj životné náklady v Rakúsku (či Nemecku) sú o niečo vyššie ako u nás. Vďaka vysokým dôchodkom sa tak Rakúski dôchodcovia môžu cítiť komfortne. V prípade neočakávaných výdajov by rekonštrukčné práce alebo oprava strechy nad hlavou nemali byť problém.

Poľsko

Dôchodci v Poľsku sú chudobou pomerne silno ohrozený. Problémom je, že mnohí seniori sa ocitajú hlboko pod hranicou extrémnej chudoby, podľa RadiaZet sa do nej prepadlo už 350-tisíc penzistov.

Poliaci odchádzajú do dôchodku v 65 rokoch a ich pomer dôchodku k priemernej mzde bol v roku 2021 len 36,5 %. Životná úroveň dôchodcov v Poľsku je na veľmi nízkej úrovni nielen v porovnaní s bohatými štátmi EU.

Česko

Priemerný dôchodok u našich najbližších susedov bol v roku 2021 približne 627 eur. Táto suma je však prepočítaná z českých korún, preto treba brať ohľad aj na kurz českej koruny voči euru.

Vďaka valorizácií ich dôchodky však výrazne rastú a podľa predpokladov vlády na rok 2023 by priemerný dôchodok mal dosahovať výšku približne 796 eur. Napriek tomu bol pomer dôchodku k minimálnej mzde v roku 2021 nižší ako na Slovensku a dôchodok, tak tvoril len niečo málo cez 62 % priemerného platu.

Maďarsko

Na zamestnancov, ktorí v Maďarsku poberajú priemernú mzdu, čakal v roku 2021 dôchodok na úrovni 94 % výplaty. Aj keď toto číslo môže znieť lákavo nejde o žiadny luxus keďže sa priemerná mzda sa pohybuje na nižšej úrovni ako v Rakúsku alebo Nemecku.

Dnes v Maďarsku pracuje najviac ľudí v histórii. A Maďarsko začína zamestnávať čoraz viac Slovákov. Slováci tak začínajú tvoriť maďarský HDP, podporovať dôchodkový systém a vytvárať hodnoty.

Zdroj: pixabay.com

Záver

Starobné dôchodky sú v strednej Európe dôležité, pretože poskytujú základnú úroveň príjmu dôchodcom, ktorí už nemusia mať možnosť zarábať zo zamestnania. V mnohých prípadoch tieto dôchodky slúžia ako hlavný zdroj príjmu pre tých, ktorí počas svojho pracovného života nemali možnosť nahromadiť značné úspory alebo majetok.

Vo všetkých spomínaných krajinách existujú bohatší aj chudobnejší dôchodci. Pre niektorých nie je problém využiť voľný čas na cestovanie po svete vďaka dostatočným financiám iní si nemôžu dovoliť ani dovolenku na Slovensku.

Hoci hodnota starobných dôchodkov v strednej Európe nemusí postačovať na pokrytie všetkých výdavkov, slúžia ako dôležitá záchranná sieť pre dôchodcov a pomáhajú zmierňovať chudobu starších. Zabezpečenie udržateľnosti a účinnosti týchto dôchodkových systémov je preto dôležitou politickou prioritou mnohých vlád v regióne.