Nechcete čakať na ošetrenie u lekára? Revolučná appka prinesie lekársku pomoc rýchlo a pohodlne

Možno to poznáte aj vy. Potrebujete lekársku pomoc od špecialistov, akými sú neurológovia, kardiológovia či gastroenterológovia, no na termín si musíte niekedy počkať aj pár týždňov, až mesiacov. Keď však potrebujete odkonzultovať svoj zdravotný stav s lekárom a začať s liečbou čím skôr, dlhé čakacie doby sú problémom. S novou telemedicínskou aplikáciou Medicmate sa vyhnete čakaniu prípadne aj samotnej fyzickej návštevy lekára.

Medicmate výrazne uľahčuje život ľuďom so zdravotným problémom ako i lekárom ich prácu. Registrovaní používatelia majú totiž možnosť konzultovať zdravotné ťažkosti s lekárom okamžite, kedykoľvek a  odkiaľkoľvek. Nemusia teda nikam cestovať, ani tráviť čas v čakárni. Odpovede na otázky týkajúce sa zdravia získajú od overených lekárov ihneď a môžu tak čím skôr začať s navrhovanou liečbou. Aplikácia Medicmate je však skvelou voľbou aj pre tých ľudí, ktorým už ich lekár určil postup liečby, avšak radi by počuli druhý lekársky názor na ich zdravotný stav, prípadne kontaktovali svojho lekára ktorého už navštevujú, ohľadom ďalšieho postupu liečby. Prostredníctvom aplikácie sa môžu rýchlo a pohodlne poradiť so špecialistom podľa vlastného výberu.

Lekárom sa vďaka Medicmate uľahčí a urýchli ich práca, môžu totiž začať komunikáciu s pacientami kedykoľvek a potrebnú pomoc a radu im vedia takto poskytnúť oveľa skôr, akoby mali čakať na návštevu v ambulancii. Zároveň im to umožní sledovať zdravotný stav ľudí na diaľku a kontrolovať dodržiavanie liečebného režimu.

„Nápad Medicmate sa formoval postupne. Dôvodom bola potreba rýchlej komunikácie s pacientom, a to nielen s tým našim v rámci nášho zdravotného zariadenia – Spineo Clinic. Typicky nám pacienti telefonovali na uverejnené mobilné čísla služobných telefónov, čo sme však počas pracovnej doby nie vždy vedeli zdvihnúť. Okrem telefónu nám pacienti postupne začali písať na sociálne siete, a to konkrétne na naše úplne súkromné profily. Keď bol čas medzi prácou alebo podvečer, na správy sme odpisovali. Stretlo sa to s masívnou odozvou vo forme nárastu followerov na profile lekára. Takto sme začali uvažovať o vlastnej sociálnej sieti určenej práve na komunikáciu medzi lekárom a pacientom, lekármi navzájom, ale aj pacientmi, s nástenkou plnou informácií o zdraví a možnosťami vyhľadávania lekárov podľa hashtagov,“ opisuje prvotnú myšlienku na založenie sociálnej siete Medicmate jeden zo zakladateľov platformy, doktor Lazar.

Ako funguje Medicmate?

1.    Lekári aj ľudia so zdravotnými ťažkosťami sa zaregistrujú na sociálnej sieti a vyplnia základné osobné údaje. Medicmate podporuje aj možnosť prihlásenia cez Google alebo Facebook.
2.    Registrovaný používateľ následne zadá problém, ktorý ho trápi vo forme kľúčového slova alebo slovného spojenia. Medicmate mu ukáže len tých lekárov, ktorí daný problém riešia. Potom si užívateľ už len vyberie jedného z lekárov s ktorým chce odkonzultovať svoj zdravotný stav. Používatelia si môžu zvoliť lekára aj priamo, zadaním jeho špecializácie alebo mena. Aplikácia ukazuje online lekárov ako farebných, pripravených začať konverzáciu ihneď.
3.    Po uhradení poplatku môže začať okamžite četovať s lekárom. V aplikácii je možné prikladať do konverzácie aj rôzne dokumenty, ako napr. výsledky vyšetrení a lekárske správy, zo strany lekára môže byť iniciovaný aj videohovor.
4.    Po ukončení konverzácie je možné stiahnuť si celú komunikáciu vo formáte PDF.
5.    Lekári sú za každú poskytnutú konzultáciu finančne ohodnotení.

Medicmate – rýchla pomoc pre ľudí so zdravotnými ťažkosťami

Revolučná appka Medicmate prináša množstvo výhod pre ľudí hľadajúcich lekársku pomoc:

  •     vyhnete sa fyzickej návšteve lekára
  •     na termín nemusíte čakať
  •     nemusíte si brať voľno z práce
  •     lekársku pomoc získate kedykoľvek a kdekoľvek
  •     môžete si zvoliť konkrétneho lekára podľa vlastného výberu
  •     na platforme Medicmate pôsobia len overení lekári, registrovaní v Slovenskej Lekárskej Komore
  •     ľudia so zdravotnými ťažkosťami môžu navyše komunikovať aj medzi sebou navzájom a byť si oporou

 „Prednosťou aplikácie je v prvom rade okamžitá ľahká dostupnosť, teda žiadne zdĺhavé prihlasovanie, vyklikávanie a vyhľadávanie lekárov, overovanie totožnosti a tak ďalej,“ približuje výhody platformy doktor Lazar, jeden zo zakladateľov Medicmate. „Pre ľudí s konkrétnym zdravotným problémom poskytuje appka možnosť zvoliť si lekára aj na základe osobných preferencií.“ Medicmate ocenia pri práci aj lekári. „Lekár má možnosť odsledovať zdravotný stav registrovaných užívateľov, prostredníctvom svojej ambulancie a spriatelenej platformy (www.topdoktor.sk) môžu vypísať recepty, žiadanky a objednať termíny ambulantného vyšetrenia či liečby,“ dodáva doktor Lazar na záver.

Telemedicína je budúcnosťou zdravotníctva

Na Slovensku je jedným zo signifikantných problémov zdravotníctva práve dlhé čakanie na ošetrenie, ktoré môže mať v niektorých prípadoch fatálne následky. Veľkej časti úmrtnosti a počtu nediagnostikovaných ochorení na Slovensku by sa dalo predísť práve včasnou konzultáciou zdravotného stavu ako i podchytením pacientov bez preventívnych prehliadok. Zo štúdie Európskej komisie State of Health in the EU vyplýva, že uplatnením takýchto opatrení  by sa dokonca znížila mortalita (úmrtnosť) a morbidita (počet ochorení) skoro na polovicu. Práve v Európskej únii máme totiž jednu z najvyšších mier úmrtí v dôsledku ochorení, ktorým sa dalo predísť a ktoré sú liečiteľné.

Medicmate ako telemedicínska aplikácia môže prispieť k riešeniu tohto problému, keďže osoby so zdravotným problémom majú prvý lekársky kontakt okamžite a s liečbou môžu začať včas. Aplikácia teda umožňuje priamo predchádzať úmrtiam a ochoreniam, ktoré sú liečiteľné v čase skorého záchytu.

www.medicmate.sk

Zdroj foto: Madicmate