Úradný preklad matričných dokumentov - odpovede na najčastejšie otázky

Matričné dokumenty, ako je napríklad rodný list alebo sobášny list, sa vo veľkej miere využívajú v oficiálnom styku so štátnymi inštitúciami. Ich preklad musí byť preto takmer výlučne vykonaný úradne. Kto ho vyhotovuje a ako preklad vyzerá? Zistite odpovede na vaše otázky.

Kto môže vyhotoviť úradný preklad?

Úradný preklad dokumentov, ozn. aj súdny preklad alebo preklad s pečiatkou, vystavuje výhradne prekladateľ poverený Ministerstvom spravodlivosti SR, zapísaný v zozname prekladateľov a tlmočníkov, ktorý zložil odborné skúšky. Svojím podpisom a pečiatkou potvrdzuje zhodné znenie a význam preloženého textu s originálom.

Ako súdny preklad vyzerá?

Preložený dokument musí mať papierovú podobu - je zviazaný trikolórou do zväzku spolu s originálom alebo s jeho notársky overenou fotokópiou. Súčasťou zväzku je tiež vyhlásenie prekladateľa, tzv. prekladateľská doložka, ktorou potvrdzuje, že preložený text je totožný s tým pôvodným, a pripojí k nemu svoj podpis a úradnú okrúhlu pečiatku.

Použiť kópiu alebo originál dokumentu?

Ak bol matričný dokument (rodný list, sobášny list, …) vystavený na území Slovenskej republiky, na matrike vám môže byť vystavený jeho duplikát, ktorý bude následne zviazaný s prekladom. Je však nutné počítať so správnym poplatkom. Na druhej strane, ak bol matričný dokument vystavený v zahraničí, je jednoduchšie nechať si vystaviť notársky overenú fotokópiu, ktorá sa použije pre účely prekladu. V niektorých prípadoch je tiež možné viazať preklady aj s obyčajnou kópiou, reps. vytlačeným scanom.

Aká je cena za vyhotovenie prekladu a koľko to trvá?  

Cena za súdny preklad dokumentu sa odvíja od jeho rozsahu, odbornosti, jazykovej variácie, požadovaného termínu vyhotovenia a iných faktorov. Preklady matričných dokumentov sú však z pohľadu obtiažnosti pomerne nenáročné, pre väčšinu prekladateľských agentúr ide o každodennú záležitosť a možné sú tiež expresné termíny vyhotovenia v priebehu niekoľkých hodín.