• 24.04.2013

Mobbing na pracovisku

 

Každý človek v produktívnom veku strávi v práci nemalú časť dňa, na ktorú vyčerpá značnú časť svojej energie. V dnešnej dobe krízy, keď je veľký nedostatok pracovných miest, sa každý snaží o to, aby sa na „svojej stoličke“ čo najdlhšie udržal a vynakladá na to čo najväčšie úsilie podporené hlavne dobrým pracovným výkonom. Bohužiaľ ,však vo veľkej miere pribúdajú aj intrigy a ohovárania na pracovisku, ako aj donášanie vedúcemu, ktoré zhoršujú atmosféru a výkon. Často sa stáva, že podnecovateľ ohovárania „strhne“ so sebou časť kolektívu a osoba, ktorá je ohováraná, to psychicky nevydrží a z pracoviska odíde. Psychológovia tento jav označujú v odbornej terminológii ako mobbing a sú toho názoru, že tento jav zhoršuje psychické zdravie človeka ako aj jeho pracovný výkon. Takisto tvrdia, že človek vydrží skôr vyčerpanie z fyzicky namáhavej práce ako vyčerpanie z psychického teroru.
 
Mobbing zažila aj Soňa na pracovisku v kúpeľoch, keď ju preradili na iné oddelenie. Kolektív vodných procedúr tvorilo šesť žien a jedna vedúca. Polovica kolektívu bola zoskupená akolo pracovníčky Blanky, ktorá novým robila vyslovene zle, robila im podrazy, ohovárala a zosmiešňovala ich. Soňa chodila do práce s malou dušičkou, Blanka ju často uprostred práce kárala, zosmiešňovala a napomínala. K tomu sa pridali aj jej tri kumpánky. Vedúca oddelenia chcela byť so všetkými zadobre, a preto sa jej nezastala. Jedného dňa nastal ten zlomový okamih, keď sa rozhodla, že odíde z oddelenia. V ten deň tri neutrálne pracovníčky neboli v práci. Dve mali voľno a jedna maródila. Soňa sa ocitla napospas Blanke a jej pochlebovačkám. Celý deň jej robili podrazy, počula pripomienky na svoju osobu ako aj rôzne posmešky. V ten deň mala službu pri dverách a mala volať pacientky na oddelenie podľa knižiek. Pacientky sa mali prezliecť, a potom ich mala uvádzať na jednotlivé procedúry k vaniam. Blanka si zrejme povedala, že dnes jej to riadne osladí. Robila sa, že nepočuje, keď Soňa volala jej meno, aby si prišla pre pacientku. Takéto kúsky robili aj Blankine priateľky a Soňa bola stále zdržiavaná riešením rôznych situáciíí. Nakoniec Blanka nahovorila kolektív a natárala vedúcej, že Soňa nezobrala na procedúru pacientku, ktorá chodila k nim už roky. Všetky vrátane vedúcej ju obstali a dohovárali jej. To už Soňa nevydržala a išla k lekárovi. Po maródke dala výpoveď. Keďže však nemala šťastie, musela prijať horšie platené miesto, ktoré nebolo adekvátne ani k jej vzdelaniu.
 
Iný prípad sa stal Helene, bankovej úradníčke, ktorá pracovala dlhé roky v banke a iné zamestnanie si nevedela vôbec predstaviť. Mala asi päť rokov pred dôchodkom, keď na pracovisko nastúpila mladá, ambiciózna a hlavne veľmi sebavedomá manažérka. Už od začiatku sa zamerala na Helenu. Sledovala jej výkony v práci a stále k nim mala nejaké pripomienky. Takisto si neodpustila narážky na Helenin vek a oblečenie. Keď raz Helena vyriešila sama reklamáciu jejdného klienta, nedala ju odsúhlasiť manažérke, táto to využila a sťažovala sa riaditeľovi. Helenine argumenty, že manažérka nebola v práci a ona chcela promptne vyriešiť klientovu sťažnosť, neuspeli. Helena bola napomenutá a sankcionovaná. Odvtedy sa čas strávený v práci stal pre ňu peklom. Nielenže musela trpieť neustále šikanovanie, ale aj posmešky a znevažovanie jej pracovného výkonu. Napriek tomu, že dlhé roky sa do práce tešila, teraz chodila do práce nervózna a strémovaná. Nakoniec sa rozhodla, že prelomí napätie. Zavolala si mladú manažérku k riaditeľovi a na stôl položila výpoveď.
Odišla z práce, ktorá bola dlhé roky aj jej koníčkom, pár rokov pre dôchodkom.
Nejaké obdobie bola nezamestnaná a zdeprimovaná. Nakoniec sa na ňu usmialo šťastie.
Urobila si rekvalifikačný kurz a nastúpila do súkromnej firmy svojho bratranca ako účtovníčka. Dnes je z nej šťastný človek. Práca ju baví a zarába dvakrát toľko ako v banke.
Takéto šťastie ako Helena má však málokto. Často sa stáva, že človek, ktorý zažije mobbing ochorie a má zdravotné problémy. Verme však, že takéto nepríjemné javy z našich pracovísk postupne vymiznú a nebudú znepríjemňovať atmosféru a klímu.
 
Slávka Nováková