Každý piaty Slovák fajčí denne, väčšina sa pokúšala prestať už niekoľkokrát

Každý piaty Slovák fajčí denne, väčšina sa pokúšala prestať už niekoľkokrát

Pätina ľudí na Slovensku siaha po cigarete každý deň. Častejšie pritom ide o ľudí, ktorí majú vážne finančné problémy alebo sa cítia viac v nepohode. Skoncovať s fajčením sa pokúšali už niekoľkokrát, ale neúspešne. Vyplýva to z rozsiahleho prieskumu nadnárodnej lekárenskej skupiny Pilulka.sk a výskumnej agentúry Behavio, ktorý bol realizovaný na reprezentatívnej vzorke 1 000 ľudí.

Z prieskumu vyplýva, že každý piaty Slovák (19 %) si zapáli cigaretu - či už klasickú alebo elektronickú - každý deň. „Ďalších približne 6 % opýtaných siaha po cigarete niekoľkokrát do týždňa a 4 % ľudí si dajú cigaretu niekoľkokrát do mesiaca,“ priblížila Andrea Babicová, brand manažérka Pilulka.sk.
Čo sa týka každodenného fajčenia, najčastejšie k nemu inklinujú ľudia vo veku od 45 až 54 rokov, a  to 26 %. Nasleduje veková kategória od 25 až 34 rokov, kde denne fajčí 21 % respondentov a ľudia v rozmedzí od 55 až 64 rokov, kde je to 19 % opýtaných. Napríklad medzi mladými vo veku od 18 do 24 rokov ide o 12 % opýtaných.

DENNE FAJČIA ČASTEJŠTIE TÍ, ČO VIAC PRACUJÚ ALEBO SA CÍTIA V NEPOHODE

Častejšie si pritom cigaretu každý deň zapália ľudia, čo sú rozvedení (23 %) v porovnaní s tými, čo žijú v manželstve (19 %), prípadne sú slobodní (17 %). „Skôr ide o respondentov, ktorí uvádzajú, že majú vážne finančné problémy (26 %), prípadne im financie vychádzajú z mesiaca na mesiac (23 %),“ dodala Andrea Babicová. Z pohľadu pracovného zaťaženia denne fajčia najviac tí Slováci, ktorí pracujú deväť a viac hodín, ide o 24 % respondentov. Zároveň po cigarete každý deň siahajú aj viac tí, ktorí uvádzajú, že sa často cítia v nepohode (25 %).

Najviac opýtaných zároveň v prieskume uviedlo, že siaha po cigarete kedykoľvek, keď majú na ňu chuť. Prípadne, keď sú v stresovej situácii alebo majú čas pre seba. Zvyknú si tiež zapáliť aj vtedy, keď pijú alkohol či v čase, keď majú prestávku v práci. Najviac respondentov zároveň v prieskume priznalo, že sa s fajčením snažilo prestať už viackrát.

SKONČIŤ S FAJČENÍM NIE JE JEDNODUCHÉ, POTREBNÁ JE PODPORA

Podľa odborníka pritom nie je také jednoduché s fajčením skončiť. Každá jedna cigareta predstavuje závislosť, tak ako je to pri závislosti od drog alebo napríklad automatov. „Ľudia, ktorí chcú prestať, musia mať vôľu skončiť s fajčením, ale aj pomoc. A to napríklad od lekára, ale predovšetkým zo strany rodiny a blízkeho okolia,“ vysvetlil Ivan Solovič, prezident Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti. Potrebujú mať po svojom boku niekoho, kto im bude oporou. Uistí ich a podporí v tom, že robia správnu vec.

„Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie je v súčasnosti na svete viac ako jedna miliarda fajčiarov tabaku, respektíve užívateľov nikotínu,“ vyčíslil Ivan Solovič. Fajčenie má pritom nepriaznivý vplyv na zdravie, podieľa sa na vzniku mnohých závažných chorôb alebo ich zapríčiňuje. Ide predovšetkým o rakovinu pľúc či ústnej dutiny alebo horných dýchacích ciest. „Na Slovensku sa každoročne diagnostikuje viac ako 2000 nových prípadov rakoviny pľúc,“ upozorňuje Ivan Solovič. Zároveň ale fajčenie výrazne urýchľuje rozvoj aterosklerózy, čoho dôsledkom sú cievne mozgové príhody a srdcové infarkty. Súčasne má vplyv aj na ďalšie ochorenia.

Keď sa fajčiar odhodlá s fajčením skončiť, mal by kontaktovať svojho praktického lekára, prípadne špecialistu. Obrátiť sa môže tiež na telefonickú linku pomoci na odvykanie od fajčenia na čísle 0908 222 722.