EXKLUZÍVNY FOCUS PRIESKUM: VEDIA SI SLOVÁCI ŠETRIŤ PENIAZE?

Pri príležitosti Svetového dňa sporenia dala vypracovať finančná skupina PARTNERS si špeciálny prieskum od agentúry Focus. Zistenia potvrdzujú to, na čo odborníci dlhodobo upozorňujú. Takmer tri štvrtiny z opýtaných si neefektívne šetria peniaze na bežnom účte. Stále je obľúbené aj odkladanie financií doma do šuplíka. Takto odložené peniaze nielenže nezarobia, ale časť z nich ukrojí stále vysoká inflácia. Dobrá správa je, že pri kúpe oblečenia, obuvi či návšteve kina radšej platíme výdavky zo svojho vrecka a vyhýbame sa pôžičkám. Odborníci na financie radia, ako sa vyhnúť chybám pri sporení.

Či už sa niekto snaží finančne hospodáriť podľa rozprávky O troch grošoch, alebo sa drží podobného princípu a rád odborníkov o nastavení ideálnych finančných mier, sporenie je tým základným pilierom  zdravého rodinného rozpočtu. Ako Slováci šetria, sme sa pýtali v exkluzívnom prieskume pre spoločnosť PARTNERS k Svetovému dňu sporenia.

Hlavné zistenia sú :

 • Sporenie, resp. odkladanie si peňazí sa opýtaným najčastejšie spája s úsporami alebo finančnou rezervou. Necelej tretine tento pojem asociuje aj pomoc v zlých životných situáciách alebo bežný účet. Ďalšej pätine evokuje cestu, ako sa mať v budúcnosti lepšie, investovať alebo finančne plánovať.
 • Najčastejší spôsob sporenia Slovákov je jednoznačne odkladanie si peňazí na bežnom účte v banke. Tento spôsob využívajú takmer tri štvrtiny opýtaných. Viac ako polovica Slovákov si stále odkladá peniaze aj doma do „ponožky“ a necelá polovica na sporiacom účte v banke. Ďalšia tretina opýtaných si sporí na dôchodok v III. pilieri, štvrtina má investičné životné poistenie a viac ako pätina sporí na termínovanom vklade v banke. Menej využívané je investovanie do akcií, fondov, dlhopisov a investovanie do iných nástrojov, ako sú drahé kovy či kryptomeny.
 • Viac ako polovica Slovákov, ktorí si v domácnosti sporia, uvádza výšku mesačnej nasporenej sumy do 150 eur. Najčastejšie je výška mesačnej nasporenej sumy do 50 eur a rovnaká skupina opýtaných si dokáže mesačne odložiť v rozmedzí od 51 do 100 eur (23 %). Len 3 % si mesačne odložia viac ako 500 eur.
 • Prevažná väčšina opýtaných Slovákov preferuje skôr šetrenie ako požičanie si financií, a to v prípade nákupu oblečenia/obuvi, pozvania niekoho do reštaurácie/kina/divadla/na koncert, vianočných darčekov (95 %), víkendu s rodinou/priateľmi mimo domu, dovolenky, smartfónu či pokrytia nečakaných výdavkov. Podobne viac ako dve tretiny opýtaných by si našetrili na nákup nábytku/elektrospotrebičov. Naopak, v prípade nákupu finančne náročnejších vecí uprednostňujú Slováci skôr požičanie si peňazí, a to hlavne na kúpu auta alebo bytu.

USPORIŤ PENIAZE NESTAČÍ

To, že si Slováci dokážu časť príjmu usporiť, je síce fajn, ale je to iba prvý krok. „Na bankových účtoch majú Slováci dlhodobo až 45,75 mld. eur, inflácia im z týchto úspor za rok ukrojila riadny kus – približne 4,5 milióna eur. Peniaze na bežných bankových účtoch nezarábajú, dôvodom sú nízke úrokové sadzby,“ upozorňuje Matej Dobiš, finančný analytik z Finančného kompasu. Prináša porovnanie úrokov na termínovaných vkladoch, sporiacich i bežných účtoch v dvanástich komerčných bankách pôsobiacich na našom trhu (tabuľka v prílohe).

Napríklad v obľúbenom sporení u Slovákov – na bežnom bankovom účte úrok presiahne nulu len veľmi zriedka. „Ušetrené peniaze nie je vhodné nechať len tak ležať na bežnom účte ani doma v ponožke. Treba ich investovať napríklad do ETF fondov, kde sa môžu zhodnotiť aj o viac ako 6 percent ročne. Pri každomesačnej investovanej sume 50 eur môže byť nasporená hodnota po 10 rokoch 8 234 eur a po 15 rokoch to môže byť až 14 613 eur,“ dodáva Matej Dobiš. „Na našom trhu sú už aj možnosti investovať do krátkodobých fondov s minimálnou lehotou na 1 rok a s čistým ročným výnosom 2 – 3 % ročne, ktoré sú vhodné napríklad na uloženie finančnej rezervy.“

KDE ROBÍME CHYBY?

Svetový deň sporenia upriamuje pozornosť na kľúčovú tému osobných financií a úplný základ finančnej gramotnosti, a to je vytváranie úspor. Tento deň pripomína dôležitosť finančného plánovania a zodpovedného nakladania s peniazmi. Podčiarkuje význam sporenia, investovania a finančnej prípravy na budúcnosť a motivuje ľudí k ukladaniu peňazí do úspor a investícií.
„Často sa stretávame s reakciou ľudí, že nemajú z čoho šetriť. Zo skúseností však vieme, že odkladať si peniaze a začať šetriť nakoniec nie je problém po dôkladnej analýze rozpočtov domácností,“ hovorí Andrea Kasanická Straková, odborníčka na osobné financie spoločnosti PARTNERS, a vymenúva hlavné chyby, ktoré najčastejšie robíme, ak nedokážeme šetriť:

 1. nedostatočný prehľad o vlastných príjmoch a výdavkoch,   
 2. silná konzumná mentalita, čiže zbytočné míňanie peňazí, nakupovanie na úkor šetrenia,
 3. podliehanie sociálnym tlakom okolia, ako napríklad spoločenský status, reklama, ktoré vyúsťujú do zbytočných nákupov a míňania peňazí,
 4. chýbajúce finančné plánovanie domácnosti, ktoré zohľadňuje krátkodobé a dlhodobé rodinné výdavky a životné ciele,
 5. slabá disciplína pri odkladaní si peňazí a prístup „odložím si, až keď mi zostane“,
 6. zle zvolené sporiace bankové produkty – príkladom sú všetky úspory na bežnom bankovom účte,
 7. neznalosť a ignorancia investovania.


KDE NÁJSŤ PENIAZE? Peniaze sa vždy nájdu, hovorí sa. Platí to nielen pre míňanie, ale aj pre šetrenie. Ak obmedzíme neduhy ako fajčenie a alkohol, za mesiac môžeme ušetriť viac ako 100 eur. Týždenne o jednu kávičku s priateľmi alebo jeden spoločný obed v reštaurácii menej, a môžeme ušetriť minimálne 30 eur, v lepšom prípade 100 eur mesačne. Pár eur je možné ušetriť revíziou predplatných služieb, ako sú streamovacie platformy, aplikácie, mobilné telefóny alebo hry. Ďalšie eurá môžeme ušetriť, ak častejšie využijeme verejnú dopravu, a ak sa prejdeme pešo, urobíme niečo aj pre svoje zdravie.

AKO SPRÁVNE SPORIŤ

Správne sporiť naozaj nie je žiadna ťažká veda, tvrdí Andrea Kasanická Straková. „Základom je vytvoriť si návyk pravidelne odkladať peniaze, aj keby to malo byť na začiatok len 20 eur, mať disciplínu, a keď si návyk osvojíme, sumu by sme mali postupne zvyšovať.“ A pokračuje v ďalších fungujúcich odporúčaniach, ako sa stať majstrami v sporení:

 • Spoznajte svoje mesačné príjmy a výdavky a urobte si v nich poriadok.
 • Stanovte si krátkodobé a dlhodobé osobné a rodinné finančné ciele, na ktoré chcete šetriť.
 • Dodržujte ideálne finančné miery 10 : 20 : 30 : 40, ktoré vytvárajú jednoduché pravidlo – 10 % mesačného príjmu šetrite na krátkodobé ciele a rezervu, 20 % investujte na dlhodobé ciele ako vzdelanie detí či dôchodok, maximálne 30 % z príjmu míňajte a nie viac ako 40 % príjmu by mali tvoriť zmysluplné úvery, ako je napríklad hypotéka. Na začiatku sa môže zdať dodržiavanie ideálnych finančných mier veľmi ťažké. Ak o nich však vieme, môžu nám pomôcť správne sa rozhodnúť v dôležitých finančných situáciách.
 • Založte si sporiace a investičné produkty a rozdeľte na ne svoje úspory, tak aby zarábali.
 • Vytvorte si trvalý príkaz, ktorý automaticky bude posielať peniaze na sporiace účty.


Viac informácií:
PARTNERS GROUP SK: Róbert Varšányi, marketingový manažér, 0904 755 149, robert.varsanyi@partnersgroup.sk.  

Osobné financie, rodinný rozpočet, užitočné tipy a triky, ale aj podstatné udalosti v spoločnosti PARTNERS GROUP SK aj na www.partnersgroup.sk.