Mýtus: Bez účtenky nie je možné reklamovať

S reklamáciou tovaru či služieb sa z času na čas stretáva mnoho z nás. Napriek tomu veľa slovenských spotrebiteľov nepozná pri uplatňovaní reklamácie všetky svoje práva. Spotrebitelia často vzdávajú vybavovanie reklamácie kvôli zatúlanej účtenke. Málo z nich vie o tom, že účtenka na podanie a úspešné vybavenie reklamácie nie je nevyhnutná.

Absencia papierovej účtenky nie je automaticky dôvodom na neprijatie reklamácie.  „Spotrebitelia si veľakrát myslia, že bez papierovej účtenky nemajú možnosť reklamáciu podať. Bohužiaľ, niektorí podnikatelia túto neznalosť využívajú a prijatie reklamácie podmieňujú papierovou účtenkou. Spotrebiteľ však má možnosť preukázať nákup či čerpanie služby prostredníctvom množstva ďalších spôsobov. Pri uplatňovaní reklamácie totiž stačí preukázať, že u podnikateľa tovar zakúpil,“ upozorňuje Eduarda Hekšová, riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest.

Čím všetkým je teda možné nákup alebo čerpanie služby u podnikateľa preukázať?

Niekedy si spotrebitelia prezieravo fotia účtenky do telefónu pre prípad straty či neskoršej nečitateľnosti papierovej účtenky. Pokiaľ následne elektronickú kópiu papierovej účtenky predložia podnikateľovi, podnikateľ musí tento doklad na reklamáciu akceptovať. Dnes už pre tieto prípady existuje aj viacero mobilných aplikácií na správu účteniek. Účtenku môžu spotrebitelia po nákupe jednoducho odfotiť, dať jej názov a originál účtenky s pokojným svedomím zahodiť.

Ak spotrebiteľ platí za tovar či službu bezhotovostne, teda platobnou kartou alebo prevodom, je možné podporne ako doklad použiť bankový výpis, kde je uvedený názov obchodníka, dátum nákupu a čiastka, ktorú zaplatil. Tento krok môžu spotrebitelia urobiť jednoducho dohľadaním vo výpise internetového bankovníctva. Pre dobrého predajcu by v takom prípade nemal byť problém dohľadať účtenku v jeho evidenčnom systéme.

Pokiaľ spotrebiteľ platil v hotovosti a nemá ani papierovú, ani elektronickú podobu účtenky, situácia stále nie je stratená. „Spotrebiteľ môže nákup tovaru preukázať napr. originálnym obalom tovaru alebo unikátnosťou tovaru, ktorý nikto iný nepredáva – typicky môže ísť o produkt nejakej autorskej tvorby,” dodáva Eduarda Hekšová z dTestu. Tento spôsob dokazovania však najskôr bude nutné doplniť ďalšími prostriedkami, pretože ním možno preukázať nákup konkrétneho tovaru, ale nie dátum nákupu, teda overiť trvanie záruky. V krajnom prípade, ak by spor o reklamácii dospel až k súdnemu konaniu, je možné preukázať kúpu svedeckou výpoveďou.

Ako už bolo naznačené, je potrebné pamätať na časovo obmedzenú zodpovednosť za vady – je tak nutné preukázať, kedy sa nákup tovaru či čerpanie služby uskutočnilo.

Účtenky z druhej ruky?

Mnoho spotrebiteľov rado nakupuje tovar z druhej ruky¬ – je to často výhodné i ekologické. V takom prípade zvyčajne dostávajú účtenku od pôvodného vlastníka, ktorá potvrdzuje, že je tovar ešte v záruke. Pokiaľ však spotrebiteľ potrebuje tovar reklamovať, môže naraziť na situáciu, keď podnikateľ reklamáciu neprijme. Spotrebiteľa môže prekvapiť tvrdením, že s novým majiteľom tovaru nemá žiadny právny vzťah. „Podnikateľ bude mať v takejto situácii pravdu. Práva z vadného plnenia sú totiž viazané ku kúpnej zmluve, ktorú predajca uzavrel so svojím pôvodným zákazníkom,” pripomína Eduarda Hekšová.

Riešenie takejto situácie je jednoduché. Pri kúpe tovaru z druhej ruky je vhodné spísať dohodu o postúpení práv z vadného plnenia (postúpenie pohľadávky). V postúpení práv z vadného plnenia vlastník vyhlasuje, že všetky súčasné i budúce práva postupuje na nového vlastníka tovaru.