Domáci archív

Koľko sa len zakaždým nazlostíme, keď márne hľadáme rodný list, očkovací preukaz svojho potomka, záručný list od vysávača alebo nemôžeme porovnať či nový účet za plyn nadväzuje na ten predchádzajúci. Dôležitých dokladov, ale aj iných potrebných "papierov" nám v byte neustále pribúda. Preto sa oplatí starostlivo si usporiadať malý domácí archív, v ktorom potom hneď všetko nájdeme.

Každý člen rodiny by mal mať svoj vlastný obal, do ktorého od narodenia ukladáme všetky písomnosti, ktoré sa ho týkajú. Za život sa ich nazhromaždí poriadna kôpka, takže si táto kategória zaslúži samostatnú zásuvku, o ktorej by mali všetci vedieť.
Inú skupinu tvoria záležitosti týkajúce sa bytu, rekreačného bývania a pod. Patria sem dekréty, rôzne povolenia, výmery, odhady, je toho až-až. Nikdy nevieme, koľkokrát budeme danú vec potrebovať, často sa oplatí schovávať aj to, čo je časom zažltnuté. Veľmi nepredvídavé je odhodiť alebo niekde zapotrošiť rôzne účty. Z času na čas ich preberieme a po starostlivom uvážení niektoré zlikvidujeme. Týka sa to najmä tých, ktoré nám už nepomôžu v reklamačnom konaní. Podobne postupujeme pri záručných listoch. Opatrnosť nám káže nedávať z ruky nič, čo nemožno nahradiť. Ak v prípade potreby nestačí predložiť kópiu, necháme si urobiť notársky overený opis. Znamená to síce v danej chvíli určitú časovú i finančnú stratu, ale zároveň aj istotu, že sa v budúcnosti pre neexistenciu dokladu nedostaneme do nepríjemností.
Do domáceho archívu patria aj niektoré údaje: telefónne čísla, dátumy sviatkov, narodenín i rôznych výročí. Ak máme doma počítač, je škoda ho na takéto účely nevyužiť. Uložíme do neho aj ďalšie informácie, o ktorých si myslíme, že sa časom môžu hodiť. Tak nám napríklad padne do oka inzerát na výhodné čistenie kobercov či inú službu. Vo chvíli, keď potrebujeme spojenie, sú už noviny pochopiteľne dávno preč. Ak počítač nemáme, nalepíme výstrižok na papier a uložíme do osobitného obalu. Ak nie sme schopní vybaviť domácu administratívu vždy ihneď, je dobré vyhradiť na tento účel jednu zásuvku, kam - a nie inam - budeme dávať všetko a povedzme raz za mesiac si urobíme čas na riadne zatriedenie. Nie je to zbytočné, často si za túto záslužnú prácu poďakujeme.