Ben Furman: Nikdy není pozdě na šťastné dětství

Jednou kolem finského psychoterapeuta Bena Furmana projel motocyklista, který měl na předním skle anglický nápis „Nikdy není pozdě na šťastné dětství“. Snaha této větě porozumět se Furmanovi stala impulzem k napsání knihy. Ve dvou rodinných časopisech uveřejnil malý dotazník zahrnující tři otázky: „Co vám osobně pomohlo zvládnout obtížné dětské zážitky?“, „Co jste se naučili ze svého těžkého dětství?“, „Jak jste později v životě získali zážitky, které vám v dětství chyběly?“ Následně obdržel na 300 dopisů.

Na základě jejich četby a zkušeností se svými klienty i z různých literárních zdrojů Furman došel k následujícím zjištěním: Važte si toho, jakým způsobem jste překonali těžkosti svého života. Vnímejte své problémy jako zkoušky, které vás mohou dostat dále. Všímejte si zdrojů, které jsou ve vás a kolem vás. Zaměřujte pozornost na znamení, která ukazují, že jste na správné cestě. Uvědomte si, co od života očekáváte. Důvěřujte, že si zasloužíte dobrou budoucnost.
Kniha byla zahrnuta mezi 100 mistrovských děl psychoterapie, dočkala se překladů do mnoha jazyků a stala se bestsellerem.

Ben Furman, M. D., je finský psychiatr, terapeut a firemní kouč, jeden z průkopníků přístupu zaměřeného na řešení, autor a spoluautor četných knih a článků.
brož., 120 s., 199 Kč

http://obchod.portal.cz/nikdy-neni-pozde-na-stastne-detstvi/

Súťažná otázka: Uveď názov vydavateľstva, v ktorom kniha vyšla.

Správna odpoveď: PORTÁL

Výhercovia: Pavol Sokol z Banskej Bystrice, Marko Kapec z Nižného Tvarožníka a Patrícia Paškanová zo Slavošoviec.

Srdečne blahoželáme!

Knihou odmeníme 3 výhercov. Správne odpovede posielaj do 15. júna 2015 na sutaz@dennikrelax.sk. Pre prípad výhry pripíš svoju poštovú adresu.

 Nakladatelství Portál již 25 let vydává knihy, které mají duši. V produkci naleznete odborné knihy z oblasti psychologie, pedagogiky, sociální práce aj. Oblíbené jsou také tituly zaměřené na trénink paměti a koncentrace, příručky z oblasti zdravého životního stylu, beletrii, rozhovory s významnými osobnostmi, příběhy. Velkému zájmu se dlouhodobě těší knihy pro děti. Poslechnout si můžete i audioknihy, které načetli přední herci.
Knižní produkci doplňují tři časopisy: Psychologie dnes, Rodina a škola, Informatorium 3 – 8.
Knihkupectví Portál: Praha 1, Jindrišská 30, tel. 224 213 415 (knpraha@portal.cz)
Praha 8, Klapkova 2, tel. 283 028 204 (obchod@portal.cz)
Portál má zastoupení také na Slovensku
PaedDr. Nadežda Čabiňáková

sales manager
Portál Slovakia
Horská 810
Miestna časť Horný Slavkov
059 91 Veľký Slavkov
tel/fax: 052 4422056
mobil: 0910 995 655
e-mail: portalslovakia@stonline.sk
Přehled celé produkce Portálu najdete na:

http://obchod.portal.cz/.


Knihy si můžete objednat na:

portalslovakia@stonline.sk