Ako rozvíjať komunikačné schopnosti u detí

 Komunikačné zručnosti patria medzi tie najdôležitejšie. Správnou komunikáciou dokážeme vytvárať zdravé medziľudské vzťahy, vedieť počúvať druhých a vyjadrovať svoje pocity a potreby. Komunikačné schopnosti sú preto u detí základným predpokladom úspechov nielen v osobnom živote, ale aj v škole.

Komunikácia vytvára pocit bezpečia

Podľa Shapira z dôvodu nedostatku komunikačných zručností 50 až 60% detí zažíva určitú formu spoločenského odmietnutia zo strany svojich vrstovníkov, čo zvyšuje pravdepodobnosť ich negatívneho, agresívneho a na seba sústredeného správania, ktoré vedie k ďalším sociálnym problémom. Aj detská psychologička Michaela Artemiou považuje komunikáciu medzi deťmi a rodičmi za dôležitú. „Umožňuje vyjadrovať potreby, pomáha stabilizovať emócie, čo je dôležité pre pocit bezpečia a podporuje vzájomné porozumenie. Práve atmosféru dôvery a podpory pomáhajú vytvárať každodenné "kroky" akými sú aktívne počúvanie, empatia, otvorenosť ale aj rešpekt.“

Veľmi účinným nástrojom ako podporiť komunikáciu v rodine sú rituály. Môže to byť každodenná komunikácia pri večeri, zaspávaní alebo počas prechádzky zo školy. Naučte deti, že komunikácia nie je len jednostranná záležitosť. Poskytnite im priestor spýtať sa, čo ich o vás zaujíma.

Tipy ako zlepšiť komunikačné zručnosti

Z čítania si urobte denný rituál. Základom komunikácie je slovná zásoba. Čítaním si deti rozvíjajú nielen svoju slovnú zásobu a fantáziu, ale trénujú si pamäť a zlepšujú sa v komunikácii. Choďte s deťmi do knižnice alebo kníhkupectva a spoločne vyberte knižku, ktorá ich zaujme. Je dôležité, aby knižka bola vhodná pre vekovú kategóriu dieťaťa, aby bola preňho zrozumiteľná a nestrácalo pri nej pozornosť. Jednoducho, aby ho neodradilo čítanie prvých stránok knižky. Po prečítaní textu sa môžete s deťmi o ňom porozprávať a rozvíjať kompetenciu čítania s porozumením. Budete prekvapení, pridanou hodnotou spoločného čítania môže byť aj  oddych, smiech a zázračná cesta do sveta fantázie. 

Vymýšľajte si príbehy. Vytvorte si čarovnú obálku, v ktorej budú napríklad cudzie slová. Na začiatku si môžete určiť pravidlá: kto v príbehu bude vystupovať, kde sa bude odohrávať a v akom čase. Ako začnete príbeh rozvíjať, vyberáte postupne slová z obálky a komponujete ich do príbehu. Deti sa môžu týmto spôsobom naučiť nielen významu cudzích slov, ale aj schopnosti opísať pocity, myšlienky a potreby cez postavy príbehu. Celý tento príbeh si môžete aj zapisovať a dieťa si tak vizuálne zapamätá, ako sa slová píšu. Ak budete túto aktivitu precvičovať pravidelne, môžete si s deťmi za rok vytvoriť svoju čarovnú knižku príbehov. 

Hrajte spoločenské hry

Jedným zo spôsobov ako deti naučiť komunikovať a kultivovať svoje prejavy sú aj spoločenské hry. „Pri každej hre dieťa pozoruje svoje okolie a ich reakcie na rôzne situácie počas hry. Učí sa jednoducho zvládať vlastné emócie a aj emócie ostatných. Vlastným príkladom môžeme deťom ukázať rôzne stratégie ako zvládnuť prehru a učiť dieťa postupne kultivovať svoje prejavy,“ myslí si Štěpánka Zoubková, odborníčka na spoločenské hry zo spoločnosti Piatnik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj foto: piatnik