28. septembra si pripomíname Svetový deň besnoty

Každoročne sa oslavuje Svetový deň besnoty (28.9.) s cieľom zvýšiť povedomie o prevencii besnoty a upozorniť na pokrok v eliminácii tejto hrozby. 28. septembra sa tiež pripomína výročie smrti Louisa Pasteura, francúzskeho chemika  a mikrobiológa, ktorý vyvinul prvú vakcínu proti besnote. Bezpečné a účinné vakcíny pre zvieratá a ľudí sú pre ľudí na Slovensku už zaužívanou formou ochrany, avšak napriek tomu existujú miesta vo svete, ktoré vakcíny nemajú. Informovanosť o tomto fakte je kľúčovou hnacou silou úspechu komunít pri zapájaní sa do účinnej prevencie besnoty.

Skoro 30 000 úmrtí detí ročne v dôsledku besnoty

Odhaduje sa, že besnota každoročne zabije okolo 59 000 ľudí, pričom takmer polovicu z nich tvoria deti mladšie ako 15 rokov, čiastočne kvôli obmedzenému prístupu k zdrojom a vakcínam v komunitách, kde prepuknutia besnoty pokračujú a často je povedomie o besnote nízke. Prenos besnoty však možno eliminovať v oblastiach s endemickým výskytom besnoty, keď je najmenej 70 % psov chránených každoročným hromadným očkovaním.

Očkovanie predstavuje bezpečie a záchranu životov

Veľkou pomocou pri porážaniu besnoty v týchto oblastiach sú spoločensky zodpovedné firmy. Príkladom je spoločnosť MSD MSD Animal Health, ktorá sa prostredníctvom svojho programu Afya zaviazala k cieľu eliminácie besnoty „Zero by 30“ v preklade „0 do 30“ (eliminácia besnoty do roku 2030) v rámci spolupráce s organizáciou United Against Rabies. MSD AH darovala vakcíny kľúčovým partnerom, ako sú Mission Rabies (Misia Besnota) a Rabies Free Africa (Afrika bez besnoty), ktorí podávajú vakcínu psom prostredníctvom hromadných očkovacích kampaní v oblastiach sveta, kde je besnota stále endemická.

„Mission Rabies sa podarilo zaočkovať takmer dva milióny psov prostredníctvom programu Afya spoločnosti MSD Animal Health darovanými dávkami ich medzinárodne schválenej vakcíny proti besnote NOBIVAC,“ povedal Luke Gamble, BVSc, DVM&S, FRCVS, zakladateľ Mission Rabies. „Keďže do roku 2030 zostáva len osem rokov na dosiahnutie globálneho cieľa nulových úmrtí ľudí na besnotu prenášanú psom, zameriavame sa na podporu komunít endemickej besnoty v celej Indii a mimo nej, ktoré nemajú primeraný prístup k vakcínam a iným zdrojom. Toto prebiehajúce darovanie život zachraňujúcej vakcíny proti besnote psov nám pomôže dosiahnuť tento cieľ do roku 2030.“

Besnota je jednou z najsmrteľnejších globálnych chorôb pre ľudí aj psov. To je zdrvujúca skutočnosť, pretože besnote sa dá na 100% zabrániť rutinným očkovaním. Okrem toho sa globálna ekonomická záťaž besnoty sprostredkovanej psami odhaduje na 8,6 miliardy USD ročne. Keďže iniciatívy hromadného očkovania psov sú nákladovo najefektívnejším spôsobom prevencie úmrtia ľudí na besnotu, toto úsilie sa musí poskytnúť všetkým komunitám v núdzi.

Očkovanie psíka zachráni nielen jeho majiteľa

Besnota sa prenáša slinami – respektíve uhryznutím. Najprv je dôležité si uvedomiť, že jeden pes dokáže týmto vírusom nakaziť mnoho ľudí. Na Slovensku je očkovanie proti besnote povinné, avšak v iných krajinách (ako sú napríklad krajiny Afriky) to tak nefunguje a tam je potrebné dodať dávky vakcíny. „V spolupráci s MSD Animal Health, Rabies Free Africa teraz podala viac ako 2,5 milióna dávok vakcíny proti besnote NOBIVAC,“ povedal Felix Lankester, DVM, Ph.D., riaditeľ Rabies Free Africa pokračuje. „Skúmame tiež, ktoré stratégie kampane masovej vakcinácie psov sú nákladovo najefektívnejšie metódy na zabezpečenie očkovania a elimináciu úmrtí spôsobených besnotou u psov. Program Afya podporuje naše úsilie najmä v ťažko dostupných vidieckych dedinách a okolitých komunitách v Afrike.“
Je potrebné zdielať dôležitosť očkovania na elimináciu besnoty prenášanej psami, aby sme pomocou #WorldRabiesDay a #EndRabiesNow dosiahli cieľ nula na celom svete do roku 2030.