Súťažte s nami! - dennikrelax.sk

Ste v strese? Osvojte si mindfulness!

Väčšina z nás žije životným tempom, ktoré je stresujúce. Snažíme sa všetko bravúrne zvládať v práci aj doma, teda byť nielen skvelými partnermi a rodičmi, ale aj úspešnými zamestnancami či manažérmi.

V reálnom živote to vyzerá tak, že od pondelka do piatku sme v jednom kolotoči a cez víkend doháňame to, čo sme nestihli. To znamená, že v hlave nám víria tisíce myšlienok týkajúcich sa toho, čo ešte musíme vybaviť, či stihneme všetko načas odovzdať v práci, alebo že nesmieme zabudnúť deti vyzdvihnúť o hodinu skôr od babky a zaviesť ich na krúžok. Samozrejme, naše myšlienky sa neraz vracajú do minulosti a pociťujeme výčitky, alebo blúdia do budúcnosti, pretože máme strach z toho, čo bude. Výsledok? V mysli máme obrovský chaos, sme vystresovaní, preťažení a vlastne pri vykonávaní nejakej činnosti už myslíme na ďalšiu. V dôsledku toho sa znižuje aj naša výkonnosť, čiže všetko nám trvá dlhšie. Tak sa dostávame do začarovaného kruhu. Ako sa z toho nezblázniť? Riešením môže byť praktizovanie mindfulness.

Čo je mindfulness?

Mindfulness môžeme jednoducho preložiť ako všímavosť alebo uvedomenie si. Byť všímavým znamená, že dokážeme žiť naplno v prítomnosti, teda tu a teraz bez toho, aby sme hodnotili, posudzovali alebo niečo očakávali. Je to o tom uvedomovať si (všímať si), čo sa deje v našom vnútri, ale aj okolo nás nezaujato, čiže z pohľadu pozorovateľa.  Inak povedané, mindfulness je i o tom, že sa naučíme so svojou mysľou nažívať v harmónii, teda že si budeme uvedomovať svoje myšlienky a vedome ich ovládať. Veď „myseľ je dobrý sluha, ale zlý pán“.

Ako prepašovať všímavosť do svojho života?

    • Ukradnite si každý deň aspoň niekoľko minút iba pre seba. Zastavte sa a zostaňte iba sami so sebou. Pohodlne si sadnite, ruky voľne spustite, nohy majte na zemi, pozornosť venujte nádychom a výdychom. Pokúste sa svoju pozornosť upriamiť iba na seba, svoje telo, dýchanie. Po malej chvíli zrejme zistíte, že máte hlavu plnú myšlienok. Avšak nerobte nič iné, iba ich pozorujte. Skúste sa vyhnúť akýmkoľvek hodnoteniam, nekritizujte, ale akceptujte ich. Zaujmite pozíciu akéhosi pozorovateľa. Ak vám napríklad napadne myšlienka súvisiaca s minulosťou, kde ste niečo pokazili, prijmite ju a skúste si odpustiť. Ste len človek a každý má právo na chyby a omyly. A hlavne, minulosť nezmeníte. Ak sa budete tomuto cvičeniu venovať každý deň, postupne sa naučíte udržať sústredenie, prijímať veci také, aké sú a získať odstup od problémov, vďaka čomu nájdete ľahšie i riešenie. V konečnom dôsledku budete menej vystresovaní a úzkostní.

    • Snažte sa žiť tu a teraz, maximálne sa sústreďte na prítomnosť, teda na to, čo práve robíte. Na začiatku tejto cesty si dajte malé ciele. Napríklad pri jedení myslite iba na jedlo a ingrediencie, z ktorých je pripravené. Pri čítaní knihy sa naplno venujte iba jej čítaniu. Postupne si môžete dávať väčšie ciele až nakoniec zistíte, že žijete pre prítomnosť a ste neporovnateľne spokojnejší.

    • Naučte sa zaoberať iba myšlienkami, pocitmi či emóciami, ktoré sú pozitívne. Tým negatívnym nevenujte pozornosť. Spočiatku to bude náročné, ale neskôr vám to nebude robiť problémy.


Mirka

 
Autor fotografie:https://pixabay.com/sk/photos/pokoj-%C5%BEena-diev%C4%8Da-vonku-les-s%C3%A1m-349815/