Radkin Honzák: Psychopati medzi nami | Webinár

Vyčnievajú z radu, sú sociálne atraktívni, majú obdivuhodný drajv a vedia, ako sa dostať na špičku. Strach je pre nich neznámym pojmom, zato sami dokážu naháňať strach. Psychopatov však netreba hľadať len v kriminálnych príbehoch a za mrežami, žijú bežne medzi nami. Ako ich spoznáme v našom bezprostrednom okolí? Môže človek, ktorému chýbajú emócie, svedomie a empatia, prekonať úlohu parazita či predátora a využiť svoje jedinečné vlastnosti pre prínos spoločnosti? A dá sa od neho dokonca niečo naučiť? Zistite, ako sa rodí „dobrý psychopat”, v prednáške uznávaného českého psychiatra Radkina Honzáka! Ten nás prevedie diagnózou disociálnych porúch, ich fyziologickou odlišnosťou a evolučným základom. Zoznámime sa tiež s jednotlivými charakterovými črtami, od ktorých závisí, či z ich nositeľa bude masový vrah alebo len nesmierne výkonný človek s potenciálom vodcu a spoločne si priblížime nevšedné charaktery politikov, chirurgov, astronautov či kráľov.

Radkin Honzák: Psychopati medzi nami | WebinárMUDr. Radkin Honzák, CSc.
je popredný český psychiater, publicista a pedagóg. Na svojom úspešnom blogu sa vyjadruje k súčasnému dianiu a je autorom viacerých populárno-náučných kníh o psychológii. Honzák vyštudoval všeobecné lekárstvo na Univerzite Karlovej v Prahe. Zaoberal sa výskumom výživy, spánku a stresu. Neskôr sa špecializoval na psychiatriu, psychoterapiu a psychosomatický prístup. Bol členom etickej komisie CAHBI v Štrasburgu, viedol Oddelenie lekárskej psychológie, psychoterapie a psychosomatiky 1. LF UK, pôsobil na Psychiatrickej katedre IPVZ a tiež v Psychiatrickej nemocnici v Bohniciach.

Vstupenky: https://tootoot.fm/sk/events/6152a96af1581e0b6c89d065?fbclid=IwAR3il7IUe7vQ3qePuKO7IpYxk0SO5NaVztpWEzvCoW5i9K3tx-jMIhVmSKI

FB event: https://www.facebook.com/events/607952243583991

 

Radkin Honzák: Psychopati medzi nami | Webinár