Súťažte s nami! - dennikrelax.sk

Nový projekt Mindpark chce hovoriť nielen o mindfulness

Na Slovensku vznikol projekt, ktorého cieľom je priblížiť vedecky overené informácie a prax všímavosti, ktorá je v zahraničí známa pod pojmom mindfulness. Mindpark spája odborníkov a nadšencov z tejto oblasti a prináša zaujímavý obsah zrozumiteľnou formou článkov, jednoduchých cvičení či videí. Jeho zakladateľmi sú Peter Gabriž, podnikateľ známy aj z iniciatívy Nevyhoreni.sk a psychológ Andrej Jeleník, ktorý bol prvým kvalifikovaným lektorom mindfulness programov na Slovensku.

Projekt Mindpark vznikol z potreby dostupnosti relevantných a odborných informácií, ktoré súvisia s témami ako mindfulness, súcit, empatia, zraniteľnosť, vďačnosť a ďalších kvalít, ktoré môžu zásadne zlepšiť kvalitu života jednotlivcov, organizácií a prispieť k lepšiemu fungovaniu celej spoločnosti. Autori nového neziskového projektu vyberajú z množstva dostupných materiálov prácu svetových autorov a vedcov a sprístupňujú aj výskumy a prácu českých a slovenských odborníkov z tejto oblasti jednoduchou a zaujímavou formou. “Veľmi rád by som širšej verejnosti ponúkol miesto, kde by sa v tejto oblasti hľadania vo svojom vnútri zorientovali oveľa skôr a jednoduchšie ako ja. Chcel by som ľuďom ponúknuť možnosť inšpirovať sa svetovými odborníkmi, vyskúšať si jednoduché cvičenia a v prípade väčšieho záujmu sa k nám pridať,” hovorí Peter Gabriž, ktorý má sám za sebou fázu vyhorenia, ktoré sa u neho prejavilo fyzicky aj mentálne a vyústilo do mesiacov únavy a neschopnosti reálne fungovať.

Cez projekt Mindpark chcú zakladatelia prispieť k rozvoju osobnostných kvalít, ktoré podľa viacerých štúdií prispievajú k zvýšeniu kvality života, pomáhajú korigovať stres, úzkosti, depresie a viaceré iné diagnózy. Viaceré výskumy dokazujú, že mindfulness rozvíja empatiu, súcit a emotívnu inteligenciu, čo sú kvality, ktoré sú jednými z najdôležitejších osobnostných kvalít v budúcnosti práce. “Cieľom našej aktivity je laickej a odbornej verejnosti priblížiť inovatívne, vedecky podložené, sekulárne princípy a techniky, ktoré vedú k zlepšeniu kvality života a k celkovej spokojnosti,” hovorí Andrej Jeleník, ktorý je odborným garantom projektu. Je presvedčený, že táto téma je v dnešnej dobe viac než dôležitá a zaslúži si priestor nielen medzi pomáhajúcimi profesionálmi, ale aj v kruhoch širšej verejnosti. Na stránkach Mindpark-u nájdete okrem mnohých článkov a blogov aj podcasty, videá, články a tipy na jednoduché cvičenia hlavne  v slovenskom jazyku.

Neziskový slovenský projekt si získal svojím zameraním aj podporu českých kolegov, kde je oblasť mindfulness o niečo ďalej. “Pokladám za dôležité nehľadať roztrieštené informácie po internete, ale venovať tento čas hľadaniu v sebe. Preto som rád, že Mindpark vytvára priestor, ktorý umožňuje venovať sa sebe a svojej mysli. Mojím zámerom je tu poskytovať informácie a podporu pre toto hľadanie,“ hovorí kvalifikovaný český lektor mindfulness MBSR (tzn. mindfulness based stress reduction) Michal Dvořák. Mindpark ako spoľahlivý zdroj zaujímavých informácií má ambíciu priniesť tieto, u nás zatiaľ málo známe témy aj do škôl, na pracoviská a do zdravotníckych zariadení. “Všímavosť mi zmenila život a otvorila mi možnosti, o ktorých sa mi predtým ani nesnívalo. Je pre mňa prirodzené sa o tento objav a šťastie deliť. Preto som rád súčasťou Mindparku. Literatúry o mindfulness je dnes úplná záplava. V začiatkoch rozvíjania všímavosti je ale dobré mať nejakého skúseného sprievodcu. A pretože za týmto projektom takí sprievodcovia bezpochyby sú, môže byť Mindpark pre záujemcov o mindfulness skutočným prínosom,“ tvrdí Jan Benda, český psychológ a psychoterapeut s dvadsať ročnou skúsenosťou s využívaním všímavosti v psychoterapii.

ktivity Mindparku podporuje aj Jan Burian, ktorý sa  téme mindfulness v Českej republike venuje ako lektor a terapeut. ”Podporujem Mindpark, pretože pomáha ľuďom zorientovať sa v starostlivosti o duševné zdravie. Ak sa ľudia naučia vďaka všímavosti lepšie zvládať svoje emócie a porozumieť im, tak nielen že predídu stresu a vyhoreniu, ale hlavne sa zlepšia ich medziľudské vzťahy a všetkých nás to posunie k empatickejšej a menej násilnej spoločnosti.“ Psychologička a lektorka MBSR Eva Zavacká sa do projektu rozhodla zapojiť najmä preto, aby sa o benefitoch mindfulness dozvedelo čo najviac ľudí. Podobná motivácia  viedla k podpore Mindpark-u aj Martu Dömökovú, certifikovanú lektorku MBSR a zakladateľku úspešného tematického webu Mindfulness na každý deň.

Pojem mindfulness je na Slovensku stále neprebádaná oblasť, o ktorej kolujú rôzne mýty a mylné predstavy. Mnohí považujú mindfulness za spôsob relaxácie či za synonymum meditácie, ktorého cieľom je vyprázdnenie mysle či zbavenie sa emócií. Skutočný význam všímavosti alebo tiež bdelej pozornosti je však iný. Zorientovať sa v množstve zahraničných zdrojov je nesmierne náročné na čas, znalosť jazyka a energiu - a práve preto vznikol Mindpark. Ponúka skratku k pochopeniu všímavosti, ktorej kultivácia dokáže predísť nepríjemným dôsledkom stresu či vyhorenia, pomáha lepšie zvládať negatívne emócie ako strach či úzkosť a zmierňuje fyzickú bolesť. Cieľom nového slovenského projektu je podporiť tých, ktorí sa chcú mať lepšie a sú ochotní začať od seba. Heslo Mindpark-u znie jasne: Tak sa pochop!

Návštevníci webu Mindpark majú okrem množstva informácií aj jedinečnú možnosť otestovať svoju všímavosť a na základe výsledku vyskúšať aj jednoduché tipy pre jej rozvoj v každodennom živote. Tím odborníkov a nadšencov, ktorí stoja za novým neziskovým projektom, prináša pravidelne zaujímavý obsah nielen o mindfulness, ktorý približuje jej vedecky overené benefity pre zdravie a spokojnosť jednotlivca a spoločnosti. Nová vzdelávacia platforma má víziu pravidelne prinášať aktuálne informácie nielen o mindfulness aj vo forme rozhovorov s neustále rozširujúcou sa komunitou našich a aj zahraničných expertov, ktorá sa na projekte podieľa. Mindpark prináša aj kurzy pod vedením certifikovaných lektorov mindfulness s cieľom priblížiť techniky rozvoja všímavosti v praxi.

Viac o projekte Mindpark
Mindpark.sk je neziskový popularizačný portál, ktorý prináša informácie z oblasti všímavosti (mindfulness) a iných zručností pre zvýšenie kvality života. Ich rozvíjanie prináša rôzne benefity ako zníženie stresu, ľahšie prežívanie ťažkých životných situácií, zlepšenie koncentrácie, zvýšenie emocionálnej inteligencie ako i prevenciu pred depresiami, úzkosťami a prinášajú pomoc pri chronických chorobách.