DENNÍK RELAX - Čo robiť, ak vaše dieťa klame

Čo robiť, ak vaše dieťa klame

Každý rodič má už svoju skúsenosť s malým klamstvom. Vaše dieťa stojí priamo pred vami, a priamo do očí vám hovorí lož, bez toho, aby čo len zapochybovalo o pravdivosti svojho tvrdenia. Ono aj vy však dobre viete, že to nie je pravda. Čo robiť v takejto situácii? Zvýšiť hlas, dať trest, alebo hľadať iný spôsob, ako naučiť pravdovravnosti naše ratolesti?

 Pozor! Veľmi dôležitým prvkom, ktorý rozhoduje o tom, ako dieťa vníma klamstvo je jeho vek. O pravej podobe klamstva, ako ju vnímame my, dospelí, sa u dedí začína hovoriť až pri dovŕšení školského veku, tj. 6 rokov. Vtedy si začínajú priamo uvedomovať pravidlá v spoločnosti a dôsledky za klamstvo. Až v tomto veku si dokážu uvedomiť, že klamať sa nesmie.
 
Ak máte doma mladšie deti a pravidelne vám hovoria opak toho, čo robia, aj napriek tomu, že za chrbtom držia zakázanú fixku, mamin krém, alebo iné „ovocie“ ide o zapieranie. Iný prípad je, keď si vymýšľa, aby sa tak zapáčilo novej kamarátke, alebo sa chcelo pochváliť. To tiež nie je pravé klamstvo.
 
Klamstvo je vo svoje podstate zámerný podvod, dieťa si teda je vedomé, že to čo hovorí nie je pravda.
Čo však s tými, ktorí už vedia veľmi dobre, čo je klamstvo, a aj napriek tomu ho praktizujú? Ako v množstve iných životných situácii, aj tu je dôležitý postoj rodičov ku klamstvu. Ak dieťa vidí, že pre vás je klamstvo súčasťou každodenného života, darmo budete od neho vyžadovať niečo iné. Stotožní sa s vašim postojom a všetky slová budú zbytočné.
 
Deti sa učia predovšetkým od nás dospelých, najskôr sú úprimné a pravdovravné, neskôr sa však naučia, že nie je vždy dobré hovoriť, že je niekto tučný, alebo špinavý. Naučia sa cenzurovať a postupne sa môžu naučiť aj milosrdnému klamstvu, a tak aj tomu najhoršiemu druhu nepravdy.
 
V prvom rade by sme mali zistiť, čo je príčinou klamstva. Je to strach z trestu, alebo chcelo dieťa niekoho chrániť? Bol príčinou zisk výhody, alebo nezaslúženej odmeny? Od príčiny závisí aj riešenie. V mnohých prípadoch pomôže posilnenie sebavedomia dieťaťa, pozitívny vzor rodičov, trpezlivé vysvetlenie zákonitostí vo svete dospelých, kedy si musí uvedomiť, že za klamanie nedostane pochvalu, ale pravý opak, pokarhanie.
 
Samostatnú kapitolu tvoria deti, ktoré sú v pubertálnom veku. Vtedy býva vo väčšine prípadov snaha o ochranu svojho súkromia. Aj tu je však potrebné zistiť pravú príčinu.

 

(-k-)

 

Autor fotografie:www.pixabay.com