Ako sa venovať doma svojmu predškolákovi?

Deti sú neposedné a rodičia majú na starosti ešte aj celú domácnosť a prácu. Naozaj, toto obzvlášť náročné obdobie stále pretrváva a aj keď sa už môžeme radovať z mnohých uvoľnení, deti sú u nás na prvom mieste! Príprava v škôlke je pre ne „centrom diania“. Ak ste však rozhodli, že to nevyužijete, prinášame vám sumár užitočných rád, ako sa venovať doma svojmu predškolákovi!

V úvode pripomíname, že akákoľvek stimulácia dieťaťa (výchovná, vzdelávacia) v predškolskom veku nebudete efektívna, ak rodič tomu nevenuje precíznu prípravu. Nemáme na výber, jednoducho sa popri svojich povinnostiach musíme v niečom novom, netradičnom vzdelávať aj my!

Samotné aktivity nie sú náročné, no ťažšie je princíp vysvetľovať a správne upozorniť dieťa na chyby – tak, aby ho to neodradilo, ale nie zas tak, aby si z varovania neodniesol nič. Pred vami sú posledné týždne a ak teraz spoločne nezamakáte, tak cez horúce leto už určite nie. Držíme palce pri domácej výučbe!

Pozor, aj keď je vaše dieťa prijaté do prvého ročníka bez odkladu, vezmite si rady učiteľov k srdcu. Možno vás upozornili na isté oslabené schopnosti – v zrakovom, sluchovom vnímaní, v priestorovej orientácii, pamäti, v motorike či grafomotorike. Nikdy sa nespoliehajte, že z nejakej nevedomosti dieťa „vyrastie“. Predškolák už musí mať nadobudnuté určité matematické zručnosti a rozhodne už ani jeho predstavivosť nemá byť len výsledkom detského fantazírovania. Pre každú disciplínu prinášame zopár jednoduchých cvičení.

Zrak, sluch a hmat sú najdôležitejšie zmysly, ktoré by už približne v šiestom roku života malo dieťa plynulo ovládať a vhodne ich využívať. Na to bude nadväzovať séria prvých „odrazových“ úloh v škole, a preto začínajme čiastkovo.

Zrak 

Uistite sa, že vaše dieťa má primeranú zrakovú analýzu a syntézu, pod čím rozumieme aj jeho zanietenosť pre detaily, skladanie zmysluplných celkov a rozpoznávanie farieb, rozdielnych tvarov a veľkostí. Dieťa by malo vedieť opisom porovnávať (tento stromček je väčší ako ten napravo), mať rozvinutú zrakovú pamäť a v momente si vybaviť istý tvar či figúru. Sledujte ich pohyb očí a aj to, ako často si na obrázkoch všímajú zátišie a rozlišujú rôzne odtiene tej istej farby.

Veľmi vďačnou aktivitou je puzzle, skladačky podľa rôznych tvarov, no predškolákom by sme radi predstavili zrakové kimovky (sériu predmetov vyložíme na stôl, dieťa si ich čo najviac zapamätá a potom ich skryjeme do vrecúška. Čím viac predmetov správne vymenuje, tým lepšie) alebo rozvíjať zrak pýtaním sa na rozdiely medzi dvomi zdanlivo rovnakými predmetmi (rôzne ihličnaté stromy, nákladné autá na ceste a pod.). Dieťa už musí zvládnuť spájanie, škrtanie obrázkov podľa toho, či k danej sérii patria alebo nie (ovocie a medzi tým zvieratko).

Sluch

Stimulácia sluchových orgánov bude nadväzovať na kvalitu čítania, ale aj pri úspešnom písaní a reagovaní na zadané úlohy. Predškoláka preskúšajte z detailnejších zvukov, napríklad v prírode (šum stromov, vody v potôčiku), alebo spoznávaním predmetov podľa ich prirodzených zvukov (listovanie v knihe). Ak už dieťa po vás hravo zvládne aj samostatné prerozprávanie príbehov a rozlišuje tóny rôznej výšky, o to ľahšie bude mať prvé začiatky v škole.

Motorika, jemná motorika a grafomotorika

Nič ďalšie nebude plynulo nadväzovať, ak najprv nepreskúšate hrubú motoriku svojho predškoláka. Dôležité je držať správny postoj, plynule chodiť, bez ťažkostí bežať, zvládať menšie prekážky v teréne a vhodne používať základné cvičebné pomôcky (švihadlo, loptu). S dieťaťom pravidelne cvičte v stoji, ľahu, ale aj v sede, zamerajte sa aj na uchopenie predmetov do prstov rúk, ale aj nôh.

K jemnej motorike a grafomotorike bude mať dieťa bližší vzťah pravidelným kreslením, modelovaním z rôznych materiálov a strihaním. Dieťa má používať písacie a grafické nástroje v dominantnej ruke, rozlišovať grafické tvary a pracovať podľa predlohy. Práca a precvičovanie rúk je rozhodujúce. Cvičte tak, aby napodobňovali kývanie, buchnutie, húpanie, mletie, alebo ako sa hnetie a vaľká (cesto na koláčik).

Rečové a pamäťové aktivity

Jedným rytmických vytlieskaním slabík podporíte ich jazykové zručnosti, ale aj rozšírite ďalšie obzory. Ideálna je hra opakuj po mne (básničku) a čo najskôr si ju zapamätaj celú. Nadstavbou je vymýšľať rôzne situácie, správne ich vyriešiť a dopovedať príbeh už bude musieť dieťa samo (napr. o stratenom dievčatku v obchodnom dome).  

Tatiana
 
 

 
Autor fotografie:www.pixabay.com