Ako rozpoznať manipulátora?

Manipulátorov stretávame denne na každom kroku a ani o tom nevieme. Nežijú len vedľa nás v dome, ale ich stretávame aj na pracovisku, v autobuse, všade kam sa pohneme. Môžu to byť naši známi, príbuzní, kolegovia v práci, ba dokonca aj dlhoroční partneri, rodičia i vlastné deti. Manipulácia v partnerskom vzťahu môže po čase prejsť k reálnemu fyzickému a psychickému týraniu, tak si dávajte veľký pozor na to, s kým si založíte vzťah.

Manipulácia znamená ovládanie niekoho s využívaním neetických techník. Manipulátor sa snaží o psychickú hru so svojou obeťou a manipuluje ju, ako sa mu zapáči. Snaží sa rafinovane a vedome zmeniť myslenie osoby, aby ovplyvnil jej emócie a konanie. V niektorých nezdravých vzťahoch je manipulátorom práve muž, ktorý sa snaží presvedčiť partnerku pomocou manipulácie o niečom, čo chce on vo vzťahu k svojej manželke / partnerke. Väčšinou to muži robia premyslene, ale niektorí z nich aj nevedome.

Charakteristické znaky manipulátora

 • na začiatku veľmi šarmantný, pozorný a očarujúci, aby si získal obeť, neskôr prejavuje znaky tyranského správania
 • muž obyčajne odpovedá na otázky neurčito a vyhýbavo, alebo vôbec
 • mení svoje názory, správanie a city podľa smeru vetra, je nepredvídateľný
 • využíva psychické násilie, niekedy aj fyzické
 • jedine on je dokonalý, nepripúšťa, že by niekto iný mohol mať pravdu
 • spochybňuje kvality, schopnosti druhých, kritizuje ich a posudzuje,
 • je podozrievavý bez príčiny, nedôveruje ľuďom, ale ani sebe, je žiarlivý
 • vždy vie ospravedlniť svoje konanie, ale iných ľudí nevie ospravedlniť a ani im odpustiť
 • skryto sa vyhráža alebo celkom otvorene vydiera
 • veľmi často klame
 • je sebecký, vidí iba seba, nezáleží mu na partnerkiných citoch
 • neznáša kritiku, on nerobí predsa chyby 
 • vydáva pokyny a príkazy
 • v jeho prítomnosti sa ľudia cítia nepríjemne a sú v strehu
 • popiera dôležité fakty a udalosti, zámerne prekrúca pravdu

Pre manipulátora je príznačné, že používa výbuchy hnevu a agresivity ako donucovací prostriedok, (iba naoko!),  ktorými nás ovplyvňuje, aby sme sa podvolili a konali podľa neho. Niekedy to prerastie až do fyzického násilia.

Manipulácii najviac podliehajú ženy, lebo nemajú ujasnené vlastné potreby a stanovisko. A tiež sú ľahšie manipulovateľné ako  muži. Často trpia potichu, alebo o tej „skrytej“ manipulácii nemajú potuchy ani celé roky. Upozornia ich na to až potom známi, alebo rodina.

Je nutné rozpoznať manipulatívne techniky a ak má váš partner tieto znaky, radšej utekajte ďaleko od neho preč, pretože vzťah s ním môže byť zničujúci, nepríjemný a aj nebezpečný.

Natalie

 
Autor fotografie:www.pixabay.com