Súťažte s nami! - dennikrelax.sk

Ako pomôcť svojmu dieťaťu s výberom strednej školy?

Vraví sa, že pri výbere svojho budúceho povolania má mať posledné slovo len dotyčná osoba. Názory sa aj v tomto rôznia a podľa viacerých odborníkov pätnásťročné dieťa nie je natoľko vyspelé, aby si samo dokázalo uvedomiť vážnosť celej situácie. Ich najlepším „kariérnym poradcom“ majú byť predovšetkým rodičia. Len tí najlepšie predsa poznajú svoje dieťa!

Netvrdíme, že si ako rodičia máte plniť svoje sny prostredníctvom dieťaťa, ale dôsledne zvážte jeho možnosti. Strednú školu si vyberajú vo veľmi zraniteľnom veku, 15. až 16. rok je pubertálnym obdobím, pre niektorých aj emočne náročným.

Vzdorujú, majú skreslené predstavy a skôr preceňujú svoje zručnosti. Samozrejme, tieto veci netreba zovšeobecňovať, no rodičom chceme len predostrieť, čo ich v nasledujúcich mesiacoch môže postretnúť. Veľmi negatívne sa môže odzrkadliť pri konečnom výbere strednej školy aj to, že s deťmi o týchto veciach minimálne komunikujete. Ešte väčším problémom je začať pár týždňov pred záväzným podávaním prihlášok.

Dieťa už môže mať svoju konkrétnu predstavu a tú si bude brániť. Vaše neskoršie rady si vysvetlí ako útok, nie pomoc. O dieťa a jeho kariérne plány prejavujte záujem priebežne, nesnažte sa v posledné dni urobiť z umelca inžiniera. Už vás nemusí počúvať...

Aj pre rodičov je to veľká zodpovednosť, pretože stačí jedna zlá rada a dieťa vám to v priebehu štúdia bude niekoľkokrát vyčítať. Výber strednej školy zvážte aj po konzultácii s učiteľmi, vychovávateľmi, berte do úvahy mimoškolské aktivity a talent vášho dieťaťa. Dnes sú už online možnosti dosť široké aj v tomto smere.

Na trhu pôsobí mnoho kariérnych poradcov, ktorí sa špecializujú aj na pomoc pri výbere strednej školy. Odbornú pomoc poskytujú aj podľa aktuálnej ponuky na pracovnom trhu, majú detailne zistené, kde je zvýšený dopyt, a to aj z dlhodobého hľadiska.

To je dôležité, pretože výber strednej školy má dôsledky do budúcna, respektíve na celý život dieťaťa. Nedajte sa preto zlákať len aktuálne atraktívnymi povolaniami, ktoré už o pár rokov môže na kancelárskej stoličke vystriedať šikovnejší „robot“. Aj na to je dobré slovo odborníka!       

Tatiana
    
Autor fotografie:https://pixabay.com/sk/pracovisko-t%C3%ADm-obchodn%C3%A9-rokovania-1245776/