Ako pomôcť osamelým seniorom?

Nie pre každého sú sviatky vytúženým obdobím roka. Pre niektoré skupiny je to to najzraňujúcejšie a najosamelejšie obdobie. Ak máte vo svojom okolí osamelého seniora, možno ocení vašu pomoc.

Určite nie je namieste zovšeobecňovať a tvrdiť, že pre každého osamelého dôchodcu sú sviatky traumatizujúcim časom. Netreba si však zatvárať oči ani pred realitou. „Najmä u osamelých ľudí s nedostatkom vzťahov môžu sviatky spôsobovať zvýšenú úzkosť. Pocit nepotrebnosti môže viesť k depresii a vyvolávať smútok, hnev aj agresiu,“ hovorí psychologička Jana Janičová z Agapé Senior Park.

Iritujúca „nálepka“

Posledné vianočné sviatky boli pre mnohých (aj seniorov) ešte náročnejšie pre pandémiu a opatrenia. „Sociálna izolácia mala za následok nárast depresií a úzkostných stavov. Aby sme ich v čo najväčšej miere eliminovali, usilovali sme sa pre komunitu seniorov organizovať krokové výzvy, ktoré ich motivovali k pohybu a k tomu, aby boli v komunite. Inak by to nemalo byť ani počas sviatkov,“ zapája sa do debaty Eva Soldánová z občianskeho združenia Seniori v pohybe.
Mnohí dôchodcovia trávievali toto obdobie na pobytoch, kde sa stretávali s ďalšími seniormi. Opatrenia v súvislosti s pandémiou však nútia k izolácii, čo nielen na dôchodcov pôsobí deprimujúco.
Podľa J. Skybu sa zle počúvajú aj neustále sa opakujúce vety o najohrozenejšej skupine obyvateľstva. „Každý človek chce mať pocit, že sa o neho niekto zaujíma, stará a že je dôležitý,“ pokračuje J. Janičová z Agapé Senior Park. Nikto však nechce byť príťažou, čím nálepka „najohrozenejší“ zaváňa.

Medzi seberovnými

Podľa zástupcov seniorov sú kvôli osobitnému a profesionálnemu prístupu pre dôchodcov vhodným miestom aj Domovy sociálnych služieb a špecializované zariadenia. „V kolektíve seberovných sa môže dôchodca uplatniť oveľa produktívnejšie ako doma. Poznáva, že nie je sám, že s podobným osudom žije veľa ľudí a to mu pomáha,“ hovorí predseda Ing. Ján Skyba, predseda Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) Trenčín.
Pre tých, ktorí sú umiestnení v zariadení pre seniorov, je vhodné, aby zostali v kontakte s rodinou a priateľmi, či už vo forme osobných návštev, alebo prostredníctvom digitálnych technológií. Je dobré, aby boli zamestnaní činnosťami, ktoré im umožnia socializáciu i zábavu, podporia ich psychickú kondíciu a prispejú k dobrej nálade. Zamestnanci v zariadeniach pre seniorov by mali reflektovať na ich potreby. Na skvalitnenie života je dôležitý individuálny prístup personálu, dôraz na rozvoj osobnosti, nezabúdať na uspokojenie spirituálnych a duchovných potrieb, ale aj empatický a kreatívny prístup,“ je presvedčená J. Janičová z Agapé Senior Park.
Bez ohľadu na to, či sú sviatky alebo úplne bežné dni, je podľa E. Soldánovej pre seniorov dôležité vytvoriť si a dodržiavať svoju dennú rutinu. „Jej súčasťou by mal byť aj pohyb. Ráno napríklad joga, poobede prechádzka. Odporúčam aj trénovanie pamäti. Sociálny kontakt sa však podľa mňa nedá nahradiť ničím,“ upozorňuje E. Soldánová zo Seniori v pohybe.
„Je potrebné rešpektovať aj tých, ktorí volia samotu alebo kolektív navštevujú sporadicky,“ pripomína J. Skyba. Určite však nikomu nepadne zle, ak sa o neho bude okolie zaujímať, a to nielen počas sviatkov. Každý z nás sa môže prihovoriť osamelej susedke alebo susedovi, bez pátosu a hraného súcitu sa skutočne zaujímať o to, ako sa majú. Alebo len tak podebatovať o počasí. Pravda je, že aj takto málo je niekedy dosť. „Je nevyhnutné využívať všetky možnosti, ktoré prispievajú k pohode, dobrej nálade a zvyšujú kvalitu života seniorov. Na udržanie sociálneho kontaktu a komunikácie pomáhajú aj digitálne technológie, ktoré mnohí seniori ovládajú celkom slušne,“ uzatvára J. Janičová z Agapé Senior Park.
Autor fotografie:https://pixabay.com/sk/star%C3%BDch-%C4%BEud%C3%AD-p%C3%A1r-spolu-pripojen%C3%BD-616718/