6 tajomstiev výchovy šťastného dieťaťa

Každý rodič si želá, aby jeho dieťa bolo v živote šťastné, aby vedelo milovať a bolo milované. Tie kľúčové veci vo výchove sa dejú zhruba do troch rokov, keď dieťa potrebuje zistiť, že svet je bezpečným miestom cez starostlivosť svojich rodičov, najmä matky. Ak si s ňou vytvorí pevnú vzťahovú väzbu, je to prvý dôležitý krok vo výchove a v jeho ďalšom napredovaní.

Čo môžeme urobiť preto, aby z našich detí vyrástli zdravo sebavedomé, empatické a úspešné bytosti?

Snažme sa o vytvorenie pevnej vzťahovej väzby

Je dôležité, aby bábätko bolo po narodení v kontakte s matkou koža na kožu. Dôležité je dojčenie, samozrejme, pokiaľ je to možné, a tiež nosenie. Avšak zásadné je empatické reagovanie matky na plač svojho batoľaťa. Neprípustné sú tzv. metódy vyplakania či kontrolovaného plaču, ktoré sú mnohými matkami používané dodnes, napríklad v snahe „naučiť“ svoje bábätko spať a podobne. V neskoršom veku je najlepšou investíciou spoločne strávený čas rozhovormi, prechádzkami, večerným čítaním...

Dávajme im najavo, že sú milované bez ohľadu na vek

Dieťa, ktoré v detstve vie, že je milované a rešpektované, má v období adolescencie oveľa nižšiu pravdepodobnosť, že prepadne samovražedným prejavom, fajčeniu, pitiu alkoholu, drogám či iným formám emocionálnych ťažkostí. Takéto závery priniesla National Longitudinal Study of Adolescent Health, ktorá si vzala na mušku až 90 000 tínedžerov.

Vytvorme im priestor na vytvorenie kvalitných sociálnych väzieb

Okrem rodičovskej lásky či lásky súrodencov potrebuje dieťa okolo seba aj iné vzťahy, ktoré sú hodnotné. V skoršom veku sa jedná o vzťahy so starými rodičmi či inými členmi širšej rodiny. Neskôr si môže nájsť kamarátov na ihrisku, v detskom centre či krúžku, pokiaľ mu na to poskytneme priestor. Samozrejme, potom je to škôlka a škola.

Nebuďme „helikoptérovými“ rodičmi

Alebo rodičmi, ktorí to so starostlivosťou o svoje deti preháňajú. Chcú, aby ich deti boli za každých okolností šťastné. Preto robia všetko, čo im vidia na očiach – píšu za ne domáce úlohy, donesú im zabudnutú desiatu do školy, neskôr im vybavia pohovor do práce a podobne. Ako nebyť ochranárskym rodičom? Stačí sa stať lenivým rodičom a už od detstva nechať dieťa pomáhať pri upratovaní, pečení koláčov alebo počkať, kým sa oblečie, hoci to trvá päťkrát tak dlho, ako keby sme mu pomohli. Každá takáto zvládnutá úloha pripravuje dieťa do života, ktorý nie je prechádzkou ružovou záhradou, a zvyšuje jeho sebavedomie.

Nechajme deti zažívať aj negatívne emócie

Sme šťastní, keď sú šťastné naše deti. Avšak k životu patria aj emócie, ako hnev, smútok či frustrácia. Nechajme deti, nech si nimi prejdú. Stačí, keď budeme pri nich.

Starajme sa o seba a svoje šťastie

Určite ste už počuli ošúchanú frázu, že ak je šťastná matka, je šťastné aj jej dieťa. Je pravda, že to nefunguje, napríklad v období večerných kolík či rastu prvých zubov, pretože to ako rodičia nevieme ovplyvniť, avšak v neskorších obdobiach to rozhodne platí. Preto je dôležité, aby si matky našli každý deň aspoň chvíľu pre seba, dopriali si oddych pri knižke či popoludňajší beh. Veľmi dôležitý je takisto vzťah s partnerom, ktorý výborne utuží napríklad spoločná večera. Nezabúdajme preto na to, že ak sme spokojní my, sú aj naše deti.

Mirka 
Autor fotografie:https://pixabay.com/photos/child-girl-model-caucasian-blonde-476507/