Zistite, kto skutočne ste vďaka knihe Human Design

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, čím sa odlišujete od ostatných ľudí okolo vás? Human design je syntéza starovekej múdrosti a modernej vedy. Pomôže vám pochopiť krásu a silu toho, kto skutočne ste.  

Je to relatívne nová veda o sebapoznaní, ktorá bola vytvorená syntézou astrológie,  I-ťingu, kabaly, čakrového systému a kvantovej fyziky v osemdesiatych rokoch.  Human design delí ľudí na päť základných energetických typov:

  •    Manifestor
  •    Generátor
  •    Manifestujúci generátor
  •    Projektor
  •    Reflektor

Informácie, z ktorých vychádza, sú presný dátum, čas a miesto narodenia. Z týchto vstupných údajov sa vygeneruje jedinečná mapa,  ktorá vám poskytne veľmi špecifické poznatky o vašich osobnostných črtách, zdraví,  personálnej psychológii, talentoch, múdrosti a zraniteľných miestach.

Hneď ako objavíte svoje jedinečné energie a dokážete rozlišovať medzi energiou, ktorú vytvárate, a energiami, ktoré absorbujete zo sveta okolo vás, môžete začať robiť veľké rozhodnutia, ktoré vám pomôžu vytvoriť si život, ktorý je v súlade s vaším pravým ja.

„Zmysel Human designu netkvie v zmene seba samého. Jednoducho vám dáva nástroje, ktoré môžu byť užitočné na ceste k hlbšiemu pochopeniu vašich darov, múdrosti, pohnútok a zraniteľností, ktoré vás môžu oslobodiť od starých, sebazničujúcich vzorcov myslenia a hodnotenia druhých. Poskytuje vám novú perspektívu, aby ste mohli vidieť krásu a nádheru toho, kým skutočne ste,“ vysvetľuje autorka Karen Curry Parkerová.

Keď objavíte, kým skutočne ste, a vytvoríte si život, ktorý je odrazom tejto pravdy, prispejete k hojnosti sveta a každý z vás bude dôležitou súčasťou tejto božskej skladačky. Na vás záleží. A svet potrebuje, aby ste boli tým, kým skutočne ste.

Jedna z najčastejších otázok, ktoré Karen ľudia kladú, je: „Čo môžem urobiť, aby som zmenil svet?“
Vždy odpovedá: „Najprv začnite tým, že sa naplno prejavíte ako svoje pravé ja.“

Vaša mapa Human designu predstavuje váš potenciál. Životná cesta je o objavovaní vášho skutočného ja a odvážnom vytváraní života, ktorý je v súlade s vaším autentickým ja. Taká je podstata osobného rastu a vývoja na tejto planéte.

Súťažná otázka:

Ku ktorému žánru by ste priradili knihu Human design?

Odpoveď: psychológia, rozvoj osobnosti

Knihu vyhráva Renáta Balintová z Bratislavy

Srdečne blahoželáme! 

Súťažná otázka:

Súťaž trvá do: 27.04.2023