Začni si veriť

Začni si veriť

Schab, Lisa M.
Začni si věřit

Radca pre teenagerov na rozvoj sebadôvery
Preklad: Diestlerová, Petra

Dospievanie so sebou mnohokrát prináša pocit, že za nič nestojíme a že nikdy nedosiahneme svoje ciele. Ako vystúpiť zo začarovaného kruhu podceňovania a nedôvery k sebe samým? Ako si vybudovať zdravú sebadôveru, ktorá je základom pre riešenie rôznych situácií, do ktorých sa v živote dostávame?

Náš radca ti pomôže v sebapoznávaní, v odhalení tvojich silných i slabých stránok. Tiež zistíš, v čom sa líši zdravá sebadôvera od arogancie a sebectva. Osvojíš si spôsoby, ako dať najavo svoje názory, a zároveň ako pritom rešpektovať postoje druhých ľudí. Prídeš tiež na to, že prílišná sebakritičnosť ti v živote nepomôže. Aj keď sa hovorí, že kto nič nerobí, nič nepokazí, na to, aby sa ti podarilo dosiahnuť svoje ciele, ti pomôžu práve stratégie obsiahnuné v tejto knihe.
brož., 192 str., 349 KčVydalo vydavateľstvo PORTÁL.