Výchova bez ponižovania

Gaigg, Daniela; Syllaba, Linda
Výchova bez ponižování

7 krokov k láskyplnému vzťahu rodičov a detí
Preklad Václavů, Kristina     

Väčšina ľudí, ktorí vychovávajú malé deti podobnú situáciu pozná – občas sa neudrží a dieťaťu začnú nadávať. Príručka popisuje, čo sa deje s dieťaťom, ktoré je takýmto spôsobom priebežne znevažované a negatívne hodnotené a ponúka užitočné postupy, ako niečomu takému predchádzať. Najmä v rodine môže totiž vzhľadom k nedostatočnému nastaveniu hraníc a roztočenej špirále negatívneho prístupu dôjť k zhoršeniu atmosféry, pocitu vychovateľského zlyhania u rodičov a vzniku negatívneho sebaobrazu u detí.

Kniha rozoberá jednotlivé aspekty tejto situácie: Prečo vôbec k negatívnemu hodnoteniu a znevažovaniu prostredníctvom nadávania a urážania v rodine dochádza? Čo cíti dieťa, ktorému sa nadává? Čo cíti rodič?
Ktoré sú najčastejšie príčiny a spúšťače? Napodobňujeme výchovné vzorce našich rodičov?
Staráme sa o seba dostatočne fyzicky i duševne? Dokážeme nájsť správnu rovnováhu medzi zodpovednosťou a dôverou? Ako s dieťaťom vhodne komunikovať? A ako to všetko uviesť do praxe? Každá časť je doplnená kapitolkou s vyjadrením odborníka, otázkami a cvičeniami.

Linda Syllaba je psychologička, koučka a systemická terapeutka pôsobiaca vo Viedni. Zaoberá sa aj pedagogikou a vzťahovou psychológiou podľa Jespera Juula. Spoločne s Danielou Gaigg vytvárajú podcasty a videa a usporiadavajú semináre.

Vydalo vydavateľstvo PORTÁL.