Vôľa ku zmyslu

Frankl, Viktor E.
Vůle ke smyslu
Vybrané prednášky o logoterapii
Preklad Jochmann, Vladimír

449 Kč, 312 str., brož.
Vydalo vydavateľstvo PORTÁL
    
Vôľa ku zmyslu predstavuje autorský výber z Franklových prednášok, ktoré mal medzi rokmi 1946 a 1980. Ich základnou témou je nasledovné: Človek je tvor hľadajúci zmysel (logos) a poskytnúť človeku pomoc v jeho hľadaní je jednou z úloh psychoterapie – a to predovšetkým Franklom koncipovanej logoterapie. Výber dopĺňa príspevok Franklovej žiačky Elisabeth S. Lukasové o validizácii účinkov logoterapie a Logo-test na meranie životnej zmysluplnosti a jej opaku – existenciálnej frustrácie. Jedná sa o jednu z najznámejších Fraklových kníh, ktorá bola v tomto vydaní obohatená o stať „Alpinismus a patológie ducha doby“.

Viktor E. Frankl (1905–1997) bol profesorom neurológie a psychiatrie na Viedenskej univerzite a profesorom logoterapie na United States International University v Kalifornii a ďalších amerických univerzitách. Je tvorcom tzv. logoterapie a existenciálnej analýzy ako „tretieho viedenského smeru psychoterapie“, ktorý sa zameriava na hľadanie zmyslu v ľudskom živote. Vo svojich knihách Frankl mj. využil svoje skúsenosti väzňa nacistických koncentračných táborov.