Ako má vyzerať nenásilná komunikácia? A ako vám pomôže?

„V tejto knihe nájdete úžasne účinný jazyk na to, ako povedať, čo máte na mysli a na srdci. Rovnako ako mnoho ďalších zásadných a elegantných systémov, je na prvý pohľad jednoduchý, náročný na používanie v zápale okamihu a mocný vo svojich výsledkoch,“ povedala Vicki Robinová, autorka kniha Vaše peniaze alebo váš život.

Reč je o knihe Nenásilná komunikácia od  Marshalla Rosenberga. Je o tom, ako byť úprimný, otvorený a ústretový bez akejkoľvek kritiky, ponižovania, podceňovania, či urážok. Bez toho, aby sme poukazovali na nesprávnosť konania.
Je o spôsobe komunikácie, o tom, ako sa rozprávať s druhými, aby ste ich podporili a sebe priniesli úžitok. Či už ide o komunikáciu v partnerských vzťahoch, na pracovisku, pri rokovaniach ap. Empatia, aktívne počúvanie a súcit – to je základ, ktorý sa dokážete naučiť.

Toto je násilná komunikácia...
Ak „násilná“ znamená konať tak, že ubližujeme alebo zraňujeme druhých, potom sa dá väčšina našej komunikácie nazvať „násilnou komunikáciou“ Sem totiž patrí:
odsudzovanie druhých, šikanovanie, rasové predsudky, obviňovanie, ukazovanie prstom, diskriminácia, rozprávanie bez počúvania, kritizovanie druhých alebo seba samých, nadávanie, nahnevané reakcie, používanie politickej rétoriky, zaujatie obranného postoja alebo súdenie, kto je „dobrý/zlý“ alebo čo je „správne/nesprávne“.

A toto znamená nenásilná komunikácia
Nenásilná komunikácia však spája štyri veci:
Vedomie: súbor zásad, ktoré podporujú život plný súcitu, spolupráce, odvahy a autentickosti
Jazyk: pochopenie toho, ako slová prispievajú k vytvoreniu spojenia alebo odcudzeniu
Komunikácia: vedomosť, ako žiadať o to, čo chceme, ako vypočuť druhých dokonca aj v prípade rozdielnych názorov a ako smerovať k riešeniam, ktoré uspokoja všetkých
Prostriedky vplyvu: zdieľanie „moci s druhými“ namiesto používania „moci nad druhými“

Nenásilná komunikácia znamená zvýšiť našu schopnosť žiť s možnosťou voľby, zmysluplne a v spojení s druhými. Empaticky sa spojiť so sebou samým i s ostatnými, aby boli naše vzťahy uspokojivejšie. A zdieľať zdroje, aby z nich mohli mať osoh všetci.

Mimochodom, túto knihu preložili do viac než 35 jazykov. A vyše 7 miliónov predaných výtlačkov má jasný dôvod: proste to funguje! „Osvojíte si jednoduché nástroje na upokojenie hádok a vytváranie súcitných spojení so svojou rodinou, priateľmi a ďalšími známymi,“ dodáva slávny autor svetového bestselleru Muži sú z Marsu, ženy z Venuše John Gray.