Viete, aký je rozdiel medzi úradným a neúradným prekladom?

Viete, aký je rozdiel medzi úradným a neúradným prekladom?

Potrebujete preklad dokumentu? Uistite sa, či potrebujete úradný alebo neúradný. V opačnom prípade môžete zbytočne prísť o nemalé peniaze. Neviete, aký je medzi nimi rozdiel? Čítajte ďalej a my vám pomôžeme zorientovať sa v terminológii prekladov.

Úradný alebo neúradný preklad?

Úradný preklad, inak nazývaný aj súdny preklad má svoje špecifiká, bez ktorých by sa za úradný nemohol považovať.

Tu sú základné charakteristiky úradného prekladu:

•    Je vyhotovený prekladateľom, ktorý je zapísaný v zozname úradných prekladateľov, menovaných Ministerstvom spravodlivosti SR a má teda oprávnenie robiť úradné preklady. Prekladateľ musí zložiť skúšky a mať preukázanú prax.
•    Má predpísanú formu. Napríklad úradné preklady angličtina budú obsahovať originál dokumentu, preklad dokumentu vyhotovený prekladateľom s oprávnením a vyhlásenie prekladateľa - takzvanú doložku k úradnému prekladu. Väčšinou je zviazaný trikolórou. Vyžiadať si ho môžete v tlačenej, ale aj digitálnej forme.
•    Úradný preklad sa využíva najmä v úradnej komunikácii. Najčastejšie sa s ním stretnete pri prepise automobilu kupovaného v zahraničí alebo ak ste študovali v zahraničí a potrebujete preklady diplomov či vysvedčení.

Na rozdiel od úradného, neúradný preklad môžete použiť všade inde mimo úradnej komunikácie. Najväčší záujem a ponuka je o preklady do angličtiny, ale môžete nájsť napríklad aj preklady do ruštiny, či iného svetového jazyka. Ani neúradný preklad netreba brať na ľahkú váhu. Na čo si treba dať pozor?
•    Hoci prekladateľ nemusí byť vymenovaný Ministerstvom spravodlivosti SR, vyberajte prekladateľa s dlhoročnými skúsenosťami alebo sa obráťte na prekladateľskú agentúru.
•    Je lepšie, ak na neúradnom preklade pracuje jeden prekladateľ, aby bol zachovaný jednotný štýl a terminológia.

Rada na záver
Pri úradnom dokumente poskytnite prekladateľovi notársky overenú kópiu dokumentu, ktorý chcete prekladať. Originál sa totiž priložením do zväzku od prekladateľa predierkovaním znehodnotí a vy tak oň rýchlo prídete.